Glöd · Debatt

Avbryt vapenexporten och samröret med Nato

Bild från Nato-övningen Trident juncture tidigare i år.

DEBATT Under 1900-talet var Sverige känt som en fredlig kraft för begränsning av militära rustningar. Kända är Alva Myrdal med sin kamp mot kärnvapen, Inga Thorsson för sin plan för omställning från militär till civil produktion, Maj Britt Theorin som kämpade i FN för nedrustning och miljösatsningar och Olof Palme som med de alliansfrias gemensamma fredskraft krävde säkerhet för alla parter.

Än i dag kämpar bland andra Maj Britt Theorin, förre försvarsministern Thage G Peterson och Pierre Schori för avspänning och återupprättad alliansfrihet. Men motståndare mot fredssträvandena finns nu också inom Sveriges regering och flertalet partier i riksdagen.

Med partnerskapet med Nato 1994 och flera beslut, bland annat värdlandsavtalet 2016, som grund inbjuds Natostaterna att genomföra vapentester och återkommande militärmanövrer i stora delar av Sverige. I Lerkil, på Lovön och i Esrange görs avlyssning och nedladdning av satellitdata till tjänst för Natos krigföring. Flyg- och båthamnar byggs ut för att bland annat ta emot Natos bomb- och stridsledningsplan.

Via bomber, granater och kulor sprider de ständiga militärövningarna koppar, bly och andra metaller och gifter i Göteborgs skärgård – i Östersjön, i Vätterns dricksvatten och i övre Norrland. Kring våra kuster och större städer sprids miljögifter och klimatskadliga gaser från flygplan, tunga markfordon och fartyg. Allt under en trumeld av falsk information om att det militärt mångfaldigt underlägsna Ryssland skulle hota Europa med invasion.

Flera riksdagspartier yrkar på anpassning uppåt till Natostandard på våra militärutgifter samtidigt med sparbeting i sjukvård, flyktingmottagning och övrig social service.

Beroendet av Nato är nu så stort att USA:s krigsminister Mattis och Natos generalsekreterare Stoltenberg kunnat hindra Sveriges regering att anta FN-konventionen om kärnvapenförbud, som Sverige varit delaktigt i att utarbeta.

Vi femtiofem deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt engagemang och öppna samröre med Natostaternas upptrappade militära angrepp, bland annat i krigen mot Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen, med flera miljoner direkta och indirekta dödsoffer.

Det är en skam för Sverige att olaglig vapenexport till krigförande länder ogenerat tillåts även i dag. Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart avbryta vapenexporten till USA, Saudiarabien och övriga inblandade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV