Radar

Stora havsområden kan skyddas i Kanada

En fiskare med fångad torsk i Nordatlanten.

Trots djupa, kalla vatten är de djuphavsberg som nyss upptäckts utanför Kanadas västkust fulla av liv. Stora delar av området kan komma att skyddas inom några år.

– När vi nådde fram till ett djuphavsberg var det som att komma in i en skog av röda trädkoraller och vasformade glassvampar. Dessa områden är fyllda av en mångfald av djur så som anemoner, fjäderstjärnor, bläckfiskar, havskräftor och drakhuvudfiskar, säger Robert Rangeley, vetenskaplig chef vid miljöorganisationen Oceana i Kanada, som ledde en expedition i juli.

Oceana och Haida Nation, ett ursprungsfolk, den federala regeringens fiskeridepartement samt Ocean Networks Canada samarbetade i den första grundliga undersökningen av ett område på 140 000 kvadratkilometer väster om Vancouverön i provinsen British Columbia.

I denna region finns även många av landets hydrotermiska källor, varma källor på havsbottnen. När havsvatten möter magma blir det upphettat och stiger upp genom hål och öppningar i havsbottnen och för med sig mineraler som läcker ut från bergarter och bildar skorstensformade strukturer. Det är en vagga för många livsformer som frodas i den giftiga kemiska soppa där temperaturen kan nå 350 grader Celsius.

Potentiellt nya arter

Expeditionen tillbringade 16 dagar till havs och upptäckte sex nya djuphavsberg med gamla och ömtåliga korallskogar och potentiellt nya arter. 
– Forskare som besökt djuphavsberg i andra delar av världen blev helt tagna av det överflöd och den mångfald av liv som de upptäckte, säger Robert Rangeley till IPS.

Expeditionsteamet hittade också fiskeutrustning som gått förlorad i havet. Havslevande arter fastnar i redskapen som också förstör bräckliga och långsamt växande koraller och svampar. Fiskefartyg riktar ofta in sig på djuphavsberg eftersom de lockar till sig mängder av fisk. Men i det här fallet handlade det inte om skador på grund av bottentrålning, utan på grund av långrevsfiske. Cobb djuphavsberg strax utanför Kanadas exklusiva ekonomiska zon, som är gränsen för dess territorialvatten, har förstörts av fisket, enligt Robert Rangeley.

– Djuphavsberg behöver skyddas för att de ska kunna utgöra en tillflyktsort för havslevande arter. Oceana vill att djuphavsfiske stoppas vid alla djuphavsberg i Kanada, säger Robert Rangeley. 

Fiske kan fortfarande bedrivas i andra områden och skulle dessutom gynnas av att djuphavsfisket vid djuphavsbergen upphör. Studier visar att när djuphavsberg skyddas ökar mängden fisk utanför området.

Plan att skydda marina områden

Kanada arbetar för att skapa ett nytt skyddat havsområde som skulle täcka merparten av området på 140 000 kvadratkilometer. Genom det skulle fiske bara kunna bedrivas i hälften av området och djuphavsbergen och de hydrotermiska källorna skulle skyddas. Planen är att området ska vara skyddat 2020. Det är en del av landets strategi för att uppfylla sina åtaganden i enlighet med FN-konventionen om biologisk mångfald om att skydda 10 procent av landets marina områden och kustområden till 2020.

Innan 2017 var mindre än en procent av de marina områdena skyddade i Kanada men den nuvarande regeringen arbetar hårt för att ökat antalet skyddade områden.

Naturvårdare menar dock att skyddet är svagt och påpekar att fiske tillåts på många håll. Nyligen tilläts borrning för olja och gas i ett skyddat område öster om Newfoundland.

Större delen av fiskebestånden hotade

Under de senaste åren har fiskebestånden i landets vatten minskat stadigt. Endast en tredjedel av fiskebestånden betraktas som välmående enligt en rapport som presenterades i år av Oceana.

Kanada är en stor fisk- och skaldjursexportör och exportinkomsterna uppgick till 6,9 miljarder kanadensiska dollar förra året.

Den tidigare regeringen skar ned på medel till fiskedepartementet och den nya regeringen har ännu inga planer på hur de hotade bestånden ska skyddas, visar Oceanas rapport.

I förra veckan meddelade dock regeringen att de ska satsa drygt 107 miljoner kanadensiska dollar på att bedöma läget och återuppbygga fiskbestånd.

Josh Laughren, chef för Oceana i Kanada, kallar det en viktig investering för att ta itu med den akuta situationen för att återuppbygga utarmade fiskeresurser.