Radar

Flygödlor sätter ljus på fjädrarnas ursprung

Forskare tror sig ha hittat bevis för att även flygödlor hade fjädrar, ungefär som dagens fåglar och dinosaurierna hade.

Dinosaurierna var kanske inte först på jorden med att bära fjädrar. För nu har forskarna även hittat fjäderliknande strukturer hos flygödlor som delar en gemensam förfader med dinosaurierna.

Flygödlorna, pterosaurierna, var de största flygande djur som existerat på jorden. Till en början var de relativt små, men undre yngre krita fanns det arter som hade ett vingspann på 12–14 meter.

Huvudet var utdraget i en näbbliknande nos och ett av de kloförsedda fingrarna var längre än både över- och underarmen och bar upp vingen som bestod av en stor skinnflik, ungefär som dagens fladdermöss. Men trots att de levde samtidigt var flygödlorna inga dinosaurier.

Flygförmågan till trots var det dock inte från flygödlorna som dagens fåglar härstammar, utan från dinosaurierna. Och det var alltså hos dinosaurierna, har man trott, som fjädrarna först uppstod.

Som dagens fåglar

Visserligen vet man sedan länge att flygödlorna hade trådlika fibrer eller ”hår”, så kallade pyknofibrer, som täckte delar av deras kroppar. Men dessa – har forskarna antagit – har mer fungerat som en sorts primitiv päls.

Men nu har bland annat kinesiska och brittiska forskare detaljgranskat två välbevarade fossil av mindre flygödlor som levde för 165 till 160 miljoner år sedan i vad som i dag är Kina. Och då upptäckte de att dessa djur åtminstone hade fyra sorters hårbeklädnad, varav tre starkt påminner om fjädrar såtillvida att de är förgrenade.

– Vi genomförde ett flertal evolutionära analyser och de visade tydligt att pterosauriernas pyknofibrer är fjädrar, precis som dagens fåglar och olika dinosaurier hade, säger Mike Benton, professor vid University of Bristol.

När forskarna studerade två välbevarade fossil från flygödlor upptäckte de fyra olika strukturer på deras hud, var av tre påminde om fjädrar
När forskarna studerade två välbevarade fossil från flygödlor upptäckte de fyra olika strukturer på deras hud, var av tre påminde om fjädrar. Precis som vanliga fjädrar är de förgrenade. Illustration: Zixiao Yang

I lånta fjädrar?

Eftersom de är så lika, skriver forskarna i Nature Ecology & Evolution, måste de dela ett gemensamt ursprung. Antagligen, hävdar de, utvecklades de första fjädrarna redan för 250 miljoner år sedan, det vill säga långt innan de första fåglarna såg dagens ljus.

Andra forskare är dock inte lika övertygade. Att undersöka så små tillika fossilerade strukturer med hjälp av svepelektronmikroskop och röntgenspektroskopi är inte lätt och innebär alltid ett visst mått av subjektivitet när resultatet ska tolkas, skriver Liliana D´Alba, forskare vid Universiteit Gent i Belgien, i samma tidskrift. Därmed inte sagt att flygödlor inte hade olika sorters hårbeklädnad och att några av dessa strukturer var besläktade med fjädrar. Frågan när och hos vilka de allra första fjädrarna uppstod måste dock fortfarande anses vara öppen, skriver hon.

Fakta: Flygödlor

Flygödlorna, Pterosauria, levde under jordens medeltid, från mitten av triasperioden till slutet av kritperioden för 228 till 66 miljoner år sedan.

De tillhör samma gren på släktträdet som dinosaurier och fåglar, men en annan sidogren. Över 200 släkten med många fler arter är kända.

De tidigaste arterna var tandförsedda och hade långa svansar, medan de senare arterna saknade tänder och hade kraftigt reducerad svans. En påtaglig storleksökning ägde rum från de äldsta till de yngsta arterna.

Flygförmågan bestod av att de hade utvecklat hudmembran som sträckte sig från fötterna till fingrarna, precis som nutida fladdermöss.

Källa: Public Library of Science