Zoom

Beståndet av vilda djur minskar kraftigt

Världsnaturfonden WWF är oroad över den snabba förlusten av biologisk mångfald.

Sex av tio vilda djur har försvunnit under de senaste fyrtio åren, uppger Världsnaturfonden, WWF. ”Utvecklingen är skrämmande. Förlusten av biologisk mångfald är utan tidigare motsvarighet. Det här är en global fråga. Nästan inget land är förskonat”, säger WWF:s internationella generalsekreterare Marco Lambertini.

Han påpekar att det inte bara handlar om pandor, elefanter och tigrar.
Världsnaturfonden WWF:s rapport Living Planet visar att bestånden av vilda ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur, har minskat med i snitt 60 procent på fyrtio år. Sötvattenspopulationerna, som groddjur exempelvis, har minskat med över 80 procent.

Förlusterna av vilda djur är tydligast i tropiska regioner. Allra värst drabbat är Syd- och Mellanamerika där nedgången är 89 procent jämfört med 1970.
Trycket på naturresurserna ökar hela tiden. Framför allt beror det på att allt mer mark används för livsmedelsproduktion. Omkring 40 procent av marken i världen används för jordbruk.

Pandan är ett utrotningshotat djur - men långtifrån det enda
Pandan är ett utrotningshotat djur - men långtifrån det enda. Bestånden av vilda Ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 40 år. Foto: Shizuo Kambayashi/AP/TT

En orsak är matproduktionen

Det beräknas att tio procent av jordens alla djur återfinns i Amazonas regnskog, men dessa hotas när mark avverkas för att ge plats för sojaodlingar och boskap. En femtedel av regnskogen har avverkats de senaste 50 åren. I Indonesien ökar risken för förlusten av vilda djur till följd av att skogar avverkas för att ge plats för odlingar av palmolja.
‒ Livsmedelsproduktionen är den viktigaste orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Väldigt få människor är medvetna om kopplingen mellan mat och påverkan på djurlivet runt om i världen, säger Marco Lambertini.

Ett av FN:s hållbara utvecklingsmål handlar om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2020. Med den senaste tidens utveckling ser det ut som att många länder inte kommer att vara i närheten av att nå målsättningen.
‒ Riskerna med förlusten av biologisk mångfald måste bli en väckarklocka. Företag, regeringar och alla andra måste agera nu om vi ska ha möjlighet att skapa en hållbar framtid för alla, säger Marco Lambertini.

Har betydelse för klimatet

Enligt WWF-rapporten värderas naturens ekosystemtjänster till 125 000 miljarder dollar per år, samtidigt som mänskligheten förses med frisk luft, rent vatten, mat och mediciner.
‒ Vi glömmer ofta bort att dessa varelser spelar en grundläggande roll när det gäller att upprätthålla ekosystem som skogar, hav, våtmarker och grässlätter. Det finns en stark koppling mellan biologisk mångfald, ekosystemen och vår kamp mot klimatförändringarna, säger Marco Lambertini.

Omkring 87 procent av alla blommande växter pollineras av djur och insekter. Grödor som står för 35 procent av den globala matproduktionen pollineras av insekter. Djur bidrar även till att sprida frön och pollen så att regnskogar kan fortsätta att växa. Dessa skogar har en avgörande betydelse för globala nederbördsmönster och för att minska utsläppen av koldioxid.