Radar · Nyheter

Ökande våld i Afghanistan hindrar inte utvisningar

Trots ett förvärrat säkerhetsläge i Afghanistan fortsätter Migrationsverket att utvisa människor dit, i strid med bland annat UNHCR:s bedömningar.

På tisdagen dödades minst tolv människor i en självmordsattack i Kabul. Samma dag skedde en av de största tvångsutvisningarna hittills av människor till Afghanistan via Arlanda.

– Det var 24 stycken från Sverige, och ett antal från Österrike och Ungern, det är informationen som vi har fått från våra nätverk, säger Emma Persson, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (Farr).

Organisationen är starkt kritisk till Migrationsverkets agerande då flera oberoende aktörer, bland annat flyktingorganisationen UNHCR, gjort bedömningen att säkerhetsläget försämrats och att den humanitära situationen är svår i Afghanistan.

– Vi tycker att Migrationsverket tills vidare ska stoppa alla utvisningar dit, säger Emma Persson.

Hon pratade så sent som i november med Afghanistans flyktingminister Sayed Hussain Alemi Balkhi som menade att internflykt inte är ett möjligt alternativ samtidigt som han lyfte den bristfälliga säkerheten i hela landet.

– Sveriges avtal med Afghanistan ska ge dem ett tryggt återvändande, men det får de inte, det är bara lögn, säger Elizabeth Gyllenger, koordinator för nätverket Sverige mot deportationer.

Hon berättar att bussar gick till Arlanda från förvaren i Märsta, Flen och Gävle och i Märsta samlades ett hundratal personer i protest på tisdagen.

– Vad som är skrämmande är att de nu inte får beslut i rimlig tid i förväg på när tvångsutvisningen ska ske, som de ska ha enligt Sverige- och EU-praxis, säger Elizabeth Gyllenger.

Migrationsverket uppger på sin hemsida att de hela tiden följer utvecklingen för säkerhetsläget i Afghanistan: ”Vår bedömning är att läget i landet är allvarligt och att det har försämrats det senaste året. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika delar av landet …”.