Radar · Nyheter

De vill se bättre skydd för Arktis

Hela Arktis borde lämnas orört och få status som ett naturreservat. Förslaget som skulle förändra världskartan har tagits fram av privatpersoner och efter tre års arbete märker de nu ett resultat.

Under rådande FN-regler så får staterna runt Arktis bestämma själva hur havet ska skötas. Oljeutvinning, nya fraktrutter och annan exploatering hotar området. Men vad som sker i Arktis påverkar alla och därför borde alla få vara med och bestämma, menar personerna bakom MAPS, ett privat initiativ som röner intresse i korridorerna vid FN:s klimatmöte i Polen.

– Efter att ha arbetat enträget i tre år så märker vi en stor skillnad. Flera länder, framför allt små ö-stater och Afrikagruppen, visar intresse för att höra mer om vårt förslag, säger en av initiativtagarna, Darcy Belanger.

Hur reagerar de när de hör om er första gången?

– Det inledande reaktionen är oftast förvåning, de funderar på hur några civilpersoner kan ha gjort ett utkast till ett internationellt fördrag. ”Det är ju regler som ska gälla mellan stater,” säger de. Men egentligen är det bara ett kontrakt, så det behöver inte vara så svårt, säger en annan av initiativtagarna, Vandana Erin Ryder.

Vad säger de arktiska staterna?

– Ingen har svarat, förutom Ryssland som avfärdat det, säger Darcy Belanger.

– Men vi får mer och mer stöd nu från de länder som är mest utsatta av klimatförändringarna. De kommer tillsammans att vara en stark röst som kräver ett skydd för det arktiska havet, med hänsyn till allt liv på jorden, säger Vandana Erin Ryder.

Samoa var första undertecknade land. Nu håller de tummarna för att fler ska skriva på.