Radar

Kvinnor från Myanmar gifts bort i Kina

Kvinnor från konfliktdrabbade områden i Myanmar tvingas till äktenskap och skickas till Kina.

Tusentals kvinnor och flickor från norra Myanmar skickas till Kina och tvingas till giftermål, visar en ny studie.

Fattiga kvinnor från länder som Kambodja, Laos, Myanmar (Burma) och Vietnam säljs varje år som brudar, inte sällan med hjälp av falska löften eller rent tvång. I studien, som gjorts av forskare från Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, framkommer att 7 500 kvinnor från de konfliktdrabbade delstaterna Kachin och Shan i Myanmar har fallit offer för tvångsgifte i Kina.

Forskarna har intervjuat kvinnor som flytt och återvänt till Myanmar, men även kvinnor som fortfarande befinner sig i Kina. Äktenskapen är ofta arrangerade och har förhandlats fram av kvinnans egen familj, där kvinnan själv har svårt att säga emot på grund av sin ställning i den sociala hierarkin. Majoriteten av dem som tvingats till äktenskap har även blivit gravida mot sin vilja.

Kvinnor från Myanmar är utsatta och lämnar landet på grund av konflikt, tvångsförflyttning och fattigdom, skriver forskarna i studien. Samtidigt finns det till följd av obalansen mellan män och kvinnor i Kina en efterfrågan bland kinesiska män på kvinnor att gifta sig med, speciellt på landsbygden. Kina har runt 33 miljoner fler män än kvinnor.

Forskarna konstaterar att konflikten i delstaterna Kachin och Shan i Myanmar måste få ett slut, och att man behöver se över och förstärka lagstiftningen när det gäller dessa frågor för att skydda kvinnorna.

Fakta: Myanmar

Myanmar (Burma) ligger i Sydostasien och gränsar till Kina, Laos, Thailand, Bangladesh och Indien och har en befolkning på närmare 54 miljoner, enligt beräkningar från 2018.

Huvudstaden heter Naypyidaw men fram till 2005 var landets största stad Rangoon huvudstad.

Burma koloniserades på 1800-talet av Storbritannien men blev självständigt 1948.

Militären tog makten 1962 och styrde enväldigt fram till 2010, då en viss demokratisering inleddes.

Den tidigare oppositionsledaren Aung San Suu Kyi, som i dag leder en civil regering, tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin demokratikamp.

Våld och förtryck mot den muslimska folkgruppen rohingya har lett till en flyktingvåg från framför allt delstaten Rakhine till Bangladesh. Aung San Suu Kyi har fått kritik för ovilja eller oförmåga att hantera minoritetsbefolkningens rättigheter.

Källor: NE, Landguiden, AFP