Radar · Nyheter

Svenska studenter kräver klimatansvar

I veckan har studenter vid en lång rad svenska universitet och högskolor följt de franska studenternas exempel med ett upprop för klimatet som riktar sig till framtida arbetsgivare.

Uppropet går ut på att studenterna kräver verkliga förändringar för en hållbar utveckling i den pågående miljö- och klimatkrisen.

”Under vårt kommande yrkesliv vill vi använda vår kunskap, kreativitet och våra resurser till att göra världen bättre, inte bidra till dess undergång.” skriver studenterna på DN debatt.

I Frankrike har uppropet fått över 20 000 underskrifter och i Sverige hade det vid tidningens pressläggning gått upp till drygt 1 800 stycken.

På hemsidan skriver nätverket att de hoppas på att skapa en kollektiv rörelse:

”Vi vill lyfta styrkan i att vi är fler och låta människor inspirera varandra, hitta mod och stöd för att ifrågasätta, ta ställning och göra förändringar, i yrkesliv såväl som privatliv.”