Radar · Nyheter

Östersjöns särskilt viktiga områden

Nio områden i Östersjön anses vara särskilt viktiga ur biologiskt eller ekologiskt perspektiv, enligt FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD), vars medlemsländer träffades i Egypten i slutet av november (COP 14).

– Östersjöns biologiska mångfald är unik, då den innehåller en kombination av sötvattens- och marina arter som man inte hittar på andra platser i världen. Även den stora variationen av miljöer och olika skärgårdsområden skapar speciella livsmiljöer som inte finns någon annanstans, säger Pia Norling på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i ett pressmeddelande.

Områdena är bland annat; Norra Bottenviken, Kvarkens skärgård, Ålandshav tillsammans med Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet, Sydöstra Östersjöns grundområde, Södra Gotlands tumlarområde samt Fladen och Stora och Lilla Middelgrund.