Radar · Nyheter

Kungslaxen i Kanada är starkt hotad

Hälften av de 16 bestånden av kungslax som finns i Kanada är starkt hotade, enligt en ny rapport. Nästan alla övriga bestånd – utom ett som forskarna tror är stabilt – har minskat kraftigt och är hotade eller sårbara i olika grad. Det saknas data för två bestånd, rapporterar the Guardian.

– Det finns några (floder) där vi tror att det finns färre än 200 fiskar kvar. Vid den nivån är det dags att bli orolig. Därför ringer vi i varningsklockan, säger John Neilson, biolog och en av forskarna bakom rapporten, till Canadian press.

Kungslaxen spelar en avgörande roll i ekosystemet. Under lekperioden har miljontals individer brukat simma upp i vattendragen och är livsviktig föda för andra djur som örn, björn, säl och sjölejon.

Ingen enskild orsak har kunnat pekas ut bakom artens minskning. En del har skyllt på etta ökande antal sälar och sjölejon, medan andra befarar att stigande havstemperaturer har påverkat den känsliga laxen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV