Radar

Bakslag i världen – mässlingfallen ökar

En mor vaggar sitt barn i väntan på vaccinering i brasilianska Rio de Janeiro i augusti i år.

Väpnade konflikter, men också vaccinmotstånd, gör att mässlingsfallen ökar kraftigt i världen, enligt en ny rapport. Det är en fruktansvärd känsla, säger huvudrapportförfattaren James Goodson till TT. Siffrorna bör dock tas med en nypa salt, enligt en expert på området.

Massvaccinering mot virussjukdomen mässlingen har sedan 2000 räddat 21 miljoner liv i världen, enligt rapporten som gjorts av världshälsoorganisationen WHO och den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, Centers for Disease Control and Prevention.

Men under 2017 märktes ett trendbrott, antalet smittade ökade med mer än 30 procent, vilket ledde till 110 000 dödsfall, enligt rapporten.

– Vi har inte haft något sådant här bakslag på årlig basis tidigare, säger James Goodson, global mässlingsexpert vid CDC.

2016 lägsta någonsin

Enligt Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är siffrorna dock inte helt rättvisande:

– 2016 var den lägsta siffran någonsin så att det ökar runt om i världen 2017 är inte så konstigt. Generellt sett minskar ändå antalet fall.

Enligt europeiska folkhälsomyndigheten ECDC ökade fallen i Europa från 4 643 år 2016 till 14 451 nästkommande år. Utbrott på platser med dålig vaccinationstäckning är en förklaring, globalt finns andra:

– Där det råder väpnade konflikter har vaccinationspersonal svårt att nå ut till befolkningen, där ser vi pågående och utbredda utbrott. Det rör sig om Kongo-Kinshasa, Nigeria, Pakistan, Afghanistan och Jemen, säger James Goodson.

WHO har övergripande mål på att utrota mässlingen, men för att det ska nås krävs eliminering först land för land och sedan region för region.

– Vi ser exempelvis det här i Venezuela där sjukvården fallit samman, då har mässlingen återkommit till regionen. Att antalet drabbade ökar visar återigen hur viktigt det är med välfungerande sjukvård och ett bra vaccinationsprogram, säger Tiia Lepp.

Motstånd mot vaccin

Fallerande sjukvård och kaotiska samhällsinstitutioner är inte enda anledningen till att mässlingfallen ökar, enligt James Goodson som säger följande om vaccinationsskepsis:

– Man ser på många håll ett skifte bort från vetenskapen. Som forskare är det ibland förvånande, men vi gör allt vi kan för att bekämpa missuppfattningarna, och uppmanar osäkra föräldrar att prata med vårdpersonal.

– Miljoner doser av vaccinet ges årligen. Så vi vet att det är ett väldigt säkert vaccin. Vårdgivare bör uppmuntras att påminna mödrar om att mässlingen är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer – lunginflammation och hjärninflammation – och till och med dödsfall, säger han.

Tidig upptäckt viktig

Barn och unga som är undernärda och har svaga immunsystem är extra känsliga, enligt WHO. Mässlingen är utrotningsbar, på samma sätt som smittkoppor. Och försvinner mässlingen försvinner röda hund på köpet, då vaccinet mot mässling är ett kombinationsvaccin.

När det gäller Sverige är mässlingen eliminerad. De 40-tal som drabbats i år har smittats antingen utomlands eller av personer som befunnit sig utomlands.

Rutinmässig vaccinering av småbarn, massvaccinationskampanjer, och övervakning är alla viktiga delar i kampen mot sjukdomen framåt.

– Att upptäcka mässlingen tidigt är viktigt för att snabbt sätta in insatser med vaccinationer i områden med utbrott. Om du inte har högkvalitativ mässlingövervakning blir det svårt att svara tillräckligt snabbt på utbrotten, säger James Goodson.

Fakta: Mässling då och nu

Fram till 1980-talet insjuknade flera tusen svenskar i mässling, men sjukdomen har blivit ovanlig sedan den infördes i barnvaccinationsprogrammet. Första dosen ges vid 18 månaders ålder, i ett kombinationsvaccin tillsammans med röda hund och påssjukan (MPR). Andra dosen ges i årskurs ett eller två.

Sedan år 2000 har arbetet för att bekämpa mässlingen globalt räddat fler än 21 miljoner liv. Förra året ökade däremot antalet smittade med mer än 30 procent jämfört med 2016, en trend som fortsatt i år.

Förra året beräknas 110 000 människor ha avlidit i sjukdomen.

Källa: WHO, Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV