Glöd · Debatt

Växtbaserad kost för klimatet och för djuren

Terje Bendiksby/NTB/TT | Istället för att hålla djur i trånga utrymmen borde vi gå över till en mer växtbaserad kost vilket också skulle vara bättre för klimatet, skriver Anders Branderud.

DEBATT Allt fler inser att vi måste växla över till en växtbaserad kost för att undvika en klimatkatastrof och av djuretiska skäl. När man tar upp detta ämne får man ofta höra många ursäkter. En vanlig kommentar är att veganer skulle svälta utan djur. Tvärtom skulle vi frigöra mycket jordbruksmark.

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Hållbara konsumtionsmönster” kräver en svensk genomsnittlig kost 3 700 m² jordbruksmark per person och år. Av detta är två tredjedelar åkermark som producerar foder till djur, och ytterligare 850 m² permanent betesmark.

Knappt en tiondel av jordbruksmarken används för att producera vegetabilier för mänsklig direktkonsumtion, vilka utgör 65 procent av vårt kaloriintag.

Utsläppen från odling och transport av baljväxter varierar mellan 0,2 till 1,5 kilo växthusgaser per kilo enligt siffror som WWF citerar, medan svenskt nötkött ger upphov till utsläpp på 26 kilo.

För att ha en chans att nå klimatmålen måste vi sluta konsumera som om vi levde på fyra jordklot. En genomsnittlig person som övergår från att vara en allätare till att bli vegan minskar sin klimatpåverkan med utsläpp som motsvarar ett halvt jordklot.

Dessutom orsakar konsumtionen av animaliska livsmedel en enorm förlust av biologisk mångfald på grund av den avskogning som krävs för att ge plats för marker till djurhållning och foderodlingar. En rapport från WWF visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970.

Ett annat vanligt argument är att vi behöver betande djur för att bevara matjordslagret och att vi behöver gödsel från djur. Det är dock inte sant. Det finns vegansk gröngödsling och veganska organiska odlingsmetoder som är ekonomiskt genomförbara och ger stora skördar.

I hela världen dödas mellan 1000 till 3 000 miljarder djur per år, inklusive fiskar. Många av dessa djur går igenom intensivt lidande under uppväxten i form av stress och trånga utrymmen. I mejeriindustrin är det standardpraxis att kalvarna tas från deras mammor ett dygn efter födseln och i äggindustrin gasas 15 000 nyfödda tuppkycklingar ihjäl dagligen.

En vegansk kost är mycket bättre för klimatet och miljön och en moralisk nödvändighet för den som inte vill att djur ska gå igenom onödigt lidande och bli dödade för ens smaklökar, bekvämlighet eller tradition.

För den som är intresserad har Djurrättsalliansen en utmaning på internet öppen för alla som heter Veganutmaningen, där man utmanas att äta veganskt en månad och får stöd, näringsråd och recept.