Radar · Nyheter

Italien beslagtar räddningsfartyg

Italienska myndigheter har nu åtalat Läkare utan gränser för olaglig avfallshantering. Organisationen menar att det enbart handlar om att hindra dem i deras räddningsinsatser för migranter.

I veckan begärde italienska myndigheter att räddningsfartyget Aquarius, som Läkare utan gränser använt på Medelhavet för att rädda nödställda migranter, ska tas i beslag.

Organisationen åtalas för att vid upprepade tillfällen, och i flera olika hamnar under 2017–2018, ha hanterat farligt medicinskt avfall på ett olagligt sätt, sammanlagt ska det röra sig om 24 ton, enligt italienska medier.

Läkare utan gränser tillbakavisar anklagelserna och uppger att de hela tiden följt regelverket.

– Efter två år av ogrundade anklagelser om samarbete med smugglare, av juridiska granskningar och byråkratiska hinder för att vi ska kunna utföra vårt humanitära arbete, blir vi nu också anklagade för organiserad brottslighet och olaglig avfallshantering. Det här senaste försöket från italienska myndigheter att stoppa vårt livräddande sök- och räddningsarbete – till vilket pris som helst – är rent ut sagt befängt, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare utan gränsers akutinsatser, i ett uttalande.

Organisationen skriver att de ska överklaga beslutet.

– Dagens samhälleliga och politiska klimat, med upprepade attacker och grundlösa anklagelser mot de som bedriver humanitära insatser, är vad som har lett till de verkliga brotten vi ser till havs. Hittills i år har fler än 2 000 personer drunknat på Medelhavet, säger Gabriele Eminente, generalsekreterare för Läkare utan gränser i Italien.