Radar

Fördubbling av lugnande medicin bland unga

Enligt Socialstyrelsen beror ökningen på en större psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Antalet recept på lugnande och ångestdämpande läkemedel till unga har fördubblats på elva år, skriver Dagens Medicin. Störst är ökningen för flickor.

2006 skrevs det ut 15 recept per 1 000 individer av lugnande och ångestdämpande läkemedel till barn och unga i åldrarna 10–19 år. 2017 har den siffran mer än fördubblats till drygt 37 recept, visar siffror från Socialstyrelsen.

Bland läkemedlen som skrivs ut till unga ingår både beroendeframkallande, som bensodiazepiner, och icke-beroendeframkallande preparat, till exempel hydroxizin, enligt Socialstyrelsen. Men det är framför allt de icke-beroendeframkallande preparaten som har ökat.

– Om man tittar på preparatnivå ser man att det läkemedel som står för ökningen är hydroxizin. När det gäller bensodiazepinerna så tenderar de snarare att minska i användning över tid, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, till Dagens Medicin.

Ökningen av antalet utskrivna recept tros generellt bero på ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

– Vår tolkning är att det handlar om en reell ökning av depressioner och ångesttillstånd, men sen finns det förstås faktorer som att det kan ha funnits mörkertal tidigare eller att det finns en ökad tillgänglighet nu, säger Peter Salmi.

Håkan Jarbin, överläkare på BUP-kliniken i Halland, tror dock att den ökade acceptansen i samhället för att söka hjälp vid psykiska problem är den främsta anledningen.