Radar

Fler barn blir hemlösa i Malmö

På parkeringen vid köpcentrat Mobilia bygger Malmö stad ett tillfälligt boende för hemlösa, men byggnaden går fortfarande inte att använda på grund av fuktskada.

Hemlösheten ökar i Malmö – och barn är särskilt drabbade. Hälften av dem som har blivit hemlösa är inflyttade under det senaste året och bostäderna räcker inte till.

– Jag är orolig över barnens framtid, men inte över att det inte ska gå att lösa, säger Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Antalet individer och andelen barnfamiljer som är hemlösa i Malmö växer.

Årets kartläggning som har genomförts av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad visar att det finns över 3 300 hemlösa personer. Drygt 1 300 av dem är barn, vilket är en ökning med 26 procent sedan förra året. Därmed är knappa två procent av alla barn i Malmö hemlösa.

– Det är fullständig katastrof att så många barn är drabbade, och när det gäller just barn är det extra viktigt att hitta lösningar. Utvecklingen går inte åt rätt håll men vi försöker dammsuga Skåne efter billiga boenden. Samtidigt måste det vara beboeliga förhållanden, man kan inte flytta in var som helst, säger Sedat Arif.

Erbjuder tillfälliga boenden

Mest ökar den strukturella hemlösheten, som omfattar det som inte beror på missbruk eller psykisk ohälsa bland vuxna.

Under året har 4 000 hushåll fått hjälp med tillfälliga bostäder. Däremot är det svårt att ordna fasta och mer långsiktiga boenden, förklarar de ansvariga kommunalråden i kommunen.

Det här är inget som Malmö stad kan lösa på egen hand. Det krävs samarbeten med fastighetsägare och det är viktigt att även oppositionen tar ansvar, säger Sedat Arif,

"Historisk chans att bygga mer"

Enligt kartläggningen står inflyttade personer för hälften av alla hemlösa som har tillkommit under det senaste året. En liknande utveckling var det förra året, och även då var den ökade inflyttningen en stor förklaring till siffrorna.

– Vi har nu en historisk chans att bygga mer. Det är också viktigt att vi har en större fördelning på den här typen boenden så att inte alla hamnar i samma områden, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

Den största ökningen skedde 2016 då antalet hemlösa hushåll i Malmö steg med 30 procent. Sammantaget är dock antalet hemlösa hushåll i Malmö nu på en rekordhög nivå.

Fakta: Hemlöshet i Malmö

Nästan 2 000 vuxna personer och drygt 1 300 barn är hemlösa i Malmö.

Bland vuxna har hemlösheten ökat med tolv procent sedan samma tidpunkt för ett år sedan – och bland barn är ökningen 26 procent.

Den här gången har Malmö stad även räknat ut hur länge personer har levt i hemlöshet i Malmö. Det visar bland annat att två procent av alla hemlösa har varit utan bostad i mer än tio år. Den största gruppen har varit hemlös mellan ett och tre år.

Varje år kartlägger kommunen hemlösheten, men kartläggningen omfattar bara de personer som är i kontakt med socialtjänsten och som inte har något stadigvarande boende och inte har löst boendefrågan alls eller bara på mycket kort sikt. Det betyder att EU-migranter, papperslösa och andra som inte är skrivna i Malmö inte omfattas av kartläggningen.

Källa: Malmö stad