Radar · Nyheter

Unicef: Brister i utredningen om asyl

I våras presenterades den statliga utredningen – som tillsattes i november 2015 – om hur ett framtida mottagandesystem kan se ut för de personer som söker asyl i Sverige.

Unicef lämnade i veckan in sitt remisssvar och framför kritik på flera punkter, som att ”utredningen har ett bristande barnrättsperspektiv och även på andra sätt brister i att lyfta individens perspektiv och skyddsbehov som asylsökande, samt brister i principen om likabehandling”.

Bland annat lyfter organisationen att utredningen föreslår en åtskillnad mellan barns rätt till skolgång beroende på om de har en god prognos att få asyl i Sverige eller inte.

”Alla barn som vistas i Sverige har rätt att få tillgång till samma grundläggande skydd och rättigheter utifrån icke-diskrimineringsprincipen. Det innebär att även asylsökande barn bör omfattas av skolplikt på samma sätt som övriga barn i Sverige”, skriver Unicef.