Radar · Nyheter

Skärpta produktkrav ska öka reparationer

Lars Pehrson/TT | Tv-apparater är en av de produkter där regelverket kan komma att skärpas för att göra det lättare att reparera i stället för att köpa nytt, något som många konsumenter efterfrågar.

Nya energiklasser och reparationskrav kan beslutas för många vitvaror och elektronikprodukter i hemmen runt årsskiftet. Men branschen tror inte på stor påverkan på den svenska marknaden.

Det europeiska eko-designdirektivet har sedan 2009 bland annat lett till att de flesta elektriska produkter som finns i butikshyllan är energimärkta, för att ge en signal om hur hög elförbrukning som produkten förväntas ha. Men direktivet innehåller också olika planer för att öka produkters livslängd, och just nu planeras ytterligare steg för att skärpa regelverket.

Runt årskiftet ska flera beslut tas i EU, då krav förväntas ställas på bland annat disk och tvättmaskiner, kylskåp, lampor, tv-apparater och dataskärmar för att göra dem lättare att reparera. Producenterna ska bland annat framöver se till att det finns reservdelar på marknaden, reparationsinstruktioner för konsumeter och verktyg för reparatörer.

Förslagen ser dock inte ut att få så stor påverkan i Sverige. I alla fall inte på vitvarusidan.

– Det finns redan i stort sett liknande regler här, i alla fall för de produkter som riktar sig till konsumenter, men på den europeiska marknaden kan det få en stor effekt. Det är ju en stor skillnad på marknaden här och i andra länder, säger Matts Spångberg på EHL, som är leverantörsföreningen för elektriska hushållsprodukter i Sverige.

Det är också därför mer tveksamt på europeisk nivå om förslagen kommer att gå igenom. Enligt en granskning från flera miljöorganisationer har förslagen stött på patrull i de stora medlemsländerna Tyskland, Storbritannien och Italien.

Ambitionen att öka benägenheten att reparera trasiga saker går också i uppförsbacke på andra sätt.

– Den stora anledningen i dag till att produkter byts ut är inte den tekniska livslängden, utan snarast konsumenternas intressen av att byta ut dem för de nya tekniska egenskaperna, säger Klas Elm på Elektronikbranschen, som företräder leverantörerna av konsumentelektronik.

– Du behöver bara gå ut här i stan på Östermalm och se två–tre år gamla vitvaror från kök som tas ut på grund av att de inte matchar köksskåpen när de byter kök vid inflyttning, säger Matts Spångberg.

Men när frågan ställs till konsumenter, så är bilden delvis en annan. 77 procent av EU-medborgarna som tillfrågades i en Eurobarometer 2014 uppgav att de hellre skulle reparera sina produkter framför att köpa nya. Hos miljö och konsumentorganisationerna har man därför tryckt på för att förändringarna inte ska stoppas.

– Det har flera gånger skett påtryckningar för att stoppa reformerna, men om de går igenom så kan de få en stor potential. Bara genom att det ställs krav på att reservdelar finns i hela EU, så bör också kostnaderna för dessa sjunka tror vi exempelvis, säger Chloé Fayole på Eco Standard.