Radar · Nyheter

Skakigt för flygets klimatåtgärder

Sang Tan/AP/TT | Flygindustrins egna styrmedel för att minska sina utsläpp får kritik från flera håll.

EU kan hålla dörren öppen för egna åtgärder för att begränsa flygets utsläpp, men sägs möta mothugg från flygbolag.

Miljöorganisationer är fortsatt kritiska till det nyligen godkända styrmedlet Corsia, som är tänkt att hålla det internationella flygets utsläpp på 2020-års utsläppsnivå genom klimatkompensation och utbyggd användning av bränslen med lägre utsläpp.

Inför det nu pågående mötet i FN-organet ICAO, som ska diskutera Corsia, så tryckte 132 organisationer på för att åtgärder för att reducera flygandet fortsatt måste tas fram. Bland annat efterfrågar de bränsle, moms och biljettskatter och ett stopp för byggen av ny flyginfrastruktur för att begränsa sektorns tillväxt.

”Det går inte att låtsas som att flygets tillväxt kan bli klimatneutral” skriver organisationerna i sin uppmaning till medlemsländerna.

EU-kommissionen är inte heller helt övertygade. Inför en deadline den 1 december har de uppmanat medlemsländerna att hålla dörren öppen för att fortsatt inkludera unionens flyg i utsläppshandeln.

Samtidigt pågår dock ett arbete för att se till att Corsia ska kommer igång som planerat. Den första januari 2019 ska nämligen flygbolagens utsläpp börja övervakas, rapporteras och verifieras, och det kräver att flera nationella myndigheter bygger upp en kompetens på området.

76 länder, varav EU:s medlemmar är några, har dock redan sagt att de ska delta i Corsia från början. Men flera stora parter står fortfarande utanför systemets frivilliga start år 2021. Bland annat har inte Kina, Ryssland och Indien sagt om de ska vara med, vilket har gjort att fler frågetecken rests kring styrmedlets framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV