Radar · Nyheter

Framtidens pensioner avgörande för klimatet

Pensionsbolaget AMF investerar en betydande del av svenska pensionspengar i skogsbolag som har stor betydelse för klimatstabiliteten.

De enorma summor pengar som investeras av pensionsfonder och finansaktörer på aktiemarknaden har en stor inverkan på mänsklighetens chanser att bevara ett någorlunda stabilt klimat.

En nyckelsektor för framtidens klimatstabilitet är skogsindustrin på det norra halvklotet och i Amazonas som båda är viktiga globala sänkor för koldioxid. En ny forskningsstudie har visat att några få mycket stora finansaktörer har en avgörande roll i denna industrin.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona vid Stockholms resilienscentrum, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

AMF förvaltar totalt nästan 600 miljarder kronor av svenskarnas framtida pensionspengar och i de aktuella skogsbolagen har AMF störst andel av de svenska investerarna, 855 miljoner kronor.

Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig på AMF, svarar att de äger andelar i bolag som i sin tur äger tillgångar i framförallt Kanada och Ryssland.

– Bolagens hållbarhetsarbete bedömer vi ligger väl inom de kriterier vi på AMF har, säger hon och påpekar att de inte anklagas för något i den aktuella rapporten.

– Det handlar mer om att belysa vikten av dessa naturtillgångar, en fråga som vi följer, fortsätter hon och tillägger att AMF efter publiceringen har tagit kontakt med forskargruppen för att få mer information.

Anna Viefhues hänvisar också till AMF:s generella policy om ansvarsfulla investeringar.

– En av våra utgångspunkter är alltså att aktivt välja in bolag med bra hållbarhetsarbete, relativt andra företag i samma bransch, säger hon.