Zoom

Seychellerna ger ut blå obligation

Yvonne Åsell/SvD/TT | Seychellerna är först i världen med att utfärda en blå obligation med fokus på finansiering av hållbar användning av marina resurser.

I förra veckan meddelade Seychellerna att landet utfärdat en blå obligation i syfte att finansiera fiskeprojekt och ställa om i hållbar riktning. Seychellerna blir därmed första landet i världen att använda sig av kapitalmarknaden för att finansiera en hållbar användning av marina resurser.

Seychellernas vicepresident Vincent Meriton säger till IPS att försäljningen av obligationen inbringat motsvarande 15 miljoner dollar hittills.
– Minst 12 miljoner dollar av intäkterna kommer att avsättas till lån med låg ränta och bidrag till lokala fiskesamhällen, medan resten kommer att finansiera forskning om hållbara fiskeprojekt, säger Vincent Meriton till IPS.

Bidrag och lån till fiskesamhällen i Seychellerna kommer ges genom en fond för blå bidrag och en blå investeringsfond som förvaltas av en stiftelse för miljöskydd och klimatanpassning och Seychellernas utvecklingsbank.

Seychellerna består av 115 öar av granit och korall i Indiska oceanen. Ögruppen omges av en exklusiv ekonomisk zon på över 1,4 miljoner kvadratkilometer, vilket innebär att Seychellerna har rätten till naturresurserna i vattnet och på havsbotten.

Efter turismen är fiskesektorn den viktigaste industrin i landet och står för en betydande del av inkomsterna. Fiskeindustrin sysselsätter 17 procent av befolkningen och fiskeriprodukter står bakom 95 procent av det totala värdet av landets export.

En grupp experter från Världsbanken har tillsammans med investerare arbetat med den finansiella strukturen av den blå obligationen och hjälpt Seychellernas regering att skapa en plattform för att kanalisera intäkter.

Efter turismen är fiskesektorn den viktigaste industrin i Seychellerna och står för en betydande del av inkomsterna
Efter turismen är fiskesektorn den viktigaste industrin i Seychellerna och står för en betydande del av inkomsterna.Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT 

Skydda marina områden

Intäkterna från försäljningen av den blå obligationen ska finansiera en utvidgning av skyddade marina områden, förbättrad förvaltning av fiskeområden och är en del av Världsbankens program för att stötta länder i regionen att förvalta resurserna på ett hållbart sätt och öka inkomsterna från fisket.

Världsbankens vicepresident och kassör Arunma Oteh kallar den blå obligationen en milstolpe som utgör ett komplement till andra åtgärder som syftar till att stödja en hållbar användning av marina resurser, i synnerhet inom fiskesektorn.
– Vi hoppas att denna blå obligation kan bana väg för andra. Den blå obligationen är ännu ett exempel på kapitalmarknadens viktiga roll när det gäller att koppla samman investerare med projekt som handlar om bättre förvaltning av vår planet, säger hon.

Laura Tuck, vicepresident i Världsbankgruppen och ansvarig för hållbar utveckling, säger att den blå obligationen kan tjäna som förebild för andra länder när det handlar om att skaffa fram finansiella medel för att finansiera projekt inom hållbart fiske. Särskilt för andra små östater under utveckling och kuststater.
– Det här skickar en stark signal om att investerare i allt högre grad är intresserade av att stödja en hållbar förvaltning och utveckling av våra hav för kommande generationer, säger hon.

Många saker måste göras

Pietra Widiadi vid Världsnaturfonden i Indonesien säger att den blå obligationen erbjuder enorma möjligheter som en alternativ finansieringskälla men att många saker måste göras för att garantera att projekten når sina mål.
– Kunskapen om betydelsen av den blå ekonomin är fortfarande relativt låg bland östaterna, särskilt de i Syd. Av den anledningen anser jag att varje projekt som är kopplat till den blå obligationen måste börja med att bygga upp kapaciteten hos de involverade, säger han till IPS.

Edo Rakhman vid Walhi, Indonesiens äldsta och största paraplyorganisation för miljöfrågor, välkomnar utfärdandet av den första blå obligationen, men betonar att alla hållbara fiskeprojekt eller marina projekt måste börja med att värna om de lokala fiskesamhällenas rättigheter och bevarande av mangroveskogar i kustnära områden.
– Östaterna bör skapa områden eller zoner där alla former av fiske är förbjudet och där mangroveskogar skyddas för att säkra fiskebestånden och de lokala fiskesamhällenas varaktiga fortlevnad, säger Edo Rakhman.

Radar · Miljö

20 länder planerar att tredubbla kärnkraften

Världsledarnas avtal om att tredubbla kärnkraftskapaciteten som presenterats på COP28 i Dubai är inte bindande utan ett "gentleman's agreement" enligt Sveriges näringsminister Ebba Busch.

Sverige och ett stort antal andra länder har enats om att tillsammans tredubbla energin från kärnkraft. Initiativet är en del för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.

Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.

Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Till finrummet

Ulf Kristersson pekade under en presskonferens på att kärnkraft har gått från att vara nästan skamfyllt till att få en framträdande roll på årets klimatmöte.

– Vi ska vara bland dem som leder den utvecklingen. Det vore bra om vi kunde få samsyn i Sverige om att kärnkraft är en viktig del i omställningen. Där är vi inte än men vi är på väg.

Näringsminister Ebba Bush (KD) lyfte de initiativ som tagits för underlätta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, bland annat genom en utredning som ska över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Sverige är ett föregångsland och vi visar att det går att vända klimatångest till klimathopp, mycket tack vare svenska företag, säger Busch.

Avtalet är inte ett bindande avtal utan mer av ett ”gentlemens agreement” enligt Bush.

– Men det kommer att påverka företagens investeringsbeslut.

Tredubblingen som avtalet avser ska inte nödvändigtvis ske i varje enskilt land.

Får kritik

Bland länderna som ingått i överenskommelsen finns Storbritannien, Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Ungern, Sydkorea, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Polen, Sverige, Ukraina och Förenade Arabemiraten.

John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimat, säger i sitt anförande att FN:s klimatpanel IPCC tar upp kärnkraft som ett sätt för hur världen klarar 1,5-gradersmålet.

– Vi kan inte nå noll nettoutsläpp till 2050 utan en del kärnkraft. Det är inte politik eller ideologi – det är matematik, säger han.

Kärnkraft som förnybar energikälla väcker också motstånd. Jeff Ordrowe, en representant för miljörörelsen 350.org säger att de uppskattar att USA:s president Biden vill satsa på alternativ till fossila bränslen men att kärnkraft är en ”farlig distraktion”, något som olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima satte ljuset på.

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.