Radar · Nyheter

Svenskarnas globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan har kartlagts i ett forskningsprojekt som för första gången på ett omfattande sätt använder utsläppsdata från produktionen i andra länder.

− Vi kommer redan i år att använda resultatet för att förbättra statistiken över konsumtionens klimatpåverkan. Vi förväntar oss att kvaliteten på statistiken ökar, säger Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utsläpp av farliga kemikalier, koldioxidutsläpp kopplat till avskogning, användning av läkemedel inom djurindustrin och utsläpp från sjötransporter är några av de andra områden som ingår. Nästan 80 procent av användningen och utsläppen av farliga kemikalier kopplade till svensk konsumtion sker exempelvis enligt studien utanför Sverige.

Projektet som heter Prince (Policy relevant indicators for consumption and environment) har genomförts av SCB och Naturvårdsverket i samarbete med ett antal svenska och europeiska forskningsinstitutioner.