Energi · I blickfånget

Poeten som utmanar den urbana normen

Julia Lidman | Många små bananskal och en stark vilja att göra skillnad ledde Lo Lindström och hens texter från skolbänken till poesiläsning för kommunpolitiker.

Man stannar inte kvar! Man flyttar iväg och blir något! Så lyder den oskrivna regeln. Men det finns de som stretar emot och poeten Lo Lindström ger i sina texter röst åt dem som går mot strömmen.

Lo Lindström bor i Skellefteå och har så alltid gjort. Farmors och farfars släkter kommer från småorter och landsbygd i Norsjö kommun i Västerbottens norra inland – nybyggare och bönder vars arv lever starkt i Lo Lindström.

– Bygden och min historia är viktiga för mig och min identitet – att ha en plats och en berättelse att återvända till och utgå ifrån – något som alltid finns där som en grund i mig, säger hen.

Men att bo kvar kan ha sina sidor och den som stannar blir inte sällan betraktad som passiv och misslyckad. Den som inte försökt tillräckligt. Som hopplöst blir kvar. Som när Lo Lindström äntligen skulle komma sig iväg och gå gymnasiet i stora staden Umeå, 13 mil söderut.

– Men det blev inte av och då tänkte jag att ingen kan växa som människa i Skellefteå – om man inte gillar hockey – och satte livet på snooze.

Glesbygden

Varifrån kommer de här berättelserna som framställer storstaden och det urbana som en förutsättning för utveckling och framgång, medans glesbygden får rollen som den tärande och misslyckade avvikelsen? Vad betyder de här föreställningarna i sin tur när beslutsfattare styr och ställer? Och vad gör berättelserna med hur vi ser på oss själva och på varandra?

– Jag började fundera mer och mer på de här frågorna och såg att berättelserna om glesbygden så ofta var skrivna ur ett storstadsperspektiv, eller möjligen av en hemvändare. Men var fanns berättelserna av och om människorna som faktiskt lever här.

En starkare röst

Från barnsben var det i dansen som Lo Lindström fick utlopp för kreativitet och glädje, men under tonåren vaknade den politiska blicken och en lust att påverka. De fullskrivna dagböckerna fanns travade hemma i bokhyllan. Men att skrivandet kunde bli en starkare röst än så, fick en svensklärare på gymnasiet hen att förstå.

– Vi hade skrivit novell och när jag fick mitt omdöme blev jag chockad. Du är ju en färdig författare”, sa läraren och det var helt oväntat. Kunde andra tycka att det jag skrev var intressant?!

Många små bananskal och en stark vilja att göra skillnad ledde Lo Lindström och hens texter från skolbänken, till poesiläsning för kommunpolitiker, via Rivhuset – det gamla brödfabrikskontoret som ungdomarna förvandlat till kulturhus – mot den första diktsamlingen Västerbottensbarn som kom ut våren 2016.

När Rivhuset kommer på tal stannar Lo Lindström upp och börjar med yviga gester och värme i rösten att berätta.

– Rivhuset och människorna där har varit jätteviktiga för mig. Huset startade upp när jag var 17-18 år, och är ett riktigt gräsrotsställe med härlig undergroundkänsla – fyllt av ateljéer för konst, film, musik, teater, kafé och allt du kan tänka dig. Att gå runt där är som en absurd dröm i tre våningar – ett härligt tillhåll, helt enkelt, säger hen.

Året därpå, 2017, utsågs Lo Lindström som en av åtta unga konstnärer att bidra med var sitt verk till en utställning i projektet Ung kultur utmanar den urbana normen*.

Tanken med projekt och utställning var att belysa den urbana normen och vidga bilden av landsbygden. Här ställdes frågor som: Vad är centrum och vad är utkant. Varifrån riktas blicken? Har platsen betydelse för hur vi formas? Allt för att väcka tankar och samtal på de platser där utställningen visades.

Lo Lindströms verk i utställningen var en poesi- och ljudinstallation med titeln Att stanna.

– Det var så häftigt att få träffa andra som brinner lika mycket som jag för de här frågorna. Nu fick jag möjlighet att under två månader göra en djupdykning i min relation till uppväxt och hembygd. Det var som en brottningsmatch. När jag kom ut på andra sidan var jag lite mer sliten men mycket mer ödmjuk, säger hen och klappar förstrött taxen Raga som kommer in och vill ha lite uppmärksamhet.

Att förlåta sin plats

Under arbetet med Att stanna insåg Lo Lindström hur de berättelser hen tidigare mött hade format bilden av vem hen är och borde vara.

– Med tiden fattade jag att jag är en bra person även om jag stannar. Att jag faktiskt inte måste flytta. Att jag inte vill bo någon annanstans men att jag måste slå mig fri från självföraktet.

– Det måste ju inte vara den som flyttar ifrån som gör något av sitt liv. Kanske följer den personen bara strömmen och struttar med i normen, medans jag som bor kvar verkligen måste brottas med allt det gamla och jobbiga och på något sätt hitta en lösning. Tänk, jag som tyckt såååå illa om Skellefteå kom fram till att jag måste förlåta min stad, och blev nästan lite förälskad i den, säger hen och skrattar mjukt.

Ut kom en diktsvit med 14 dikter som i utställningen kunde höras i en 20 minuter lång inläsning. Gensvaret var starkt och direkt och Lo Lindström möttes ofta av kommentaren ”Jag har aldrig tänkt på att man kan förlåta sin hembygd …”

Mötet med Sara Lidman

Just nu är Lo Lindström i färd med att slutföra sin andra diktsamling. Under två veckor i höst har hen varit inhyst i författaren Sara Lidmans födelsegård i Missenträsk i Västerbotten. Gården, som numera ägs av Umeå universitet, kan hyras av författare och forskare som söker en avskild arbetsmiljö.

– Det kändes som en blandning av helig mark och hemma, och jag bodde in mig ganska bra.

Sara Lidman har blivit något av en förebild för Lo Lindström, och då handlar det lika mycket om aktivisten Sara Lidman som om författaren. Tycke uppstod genast vid första mötet när Lo Lindström i 18-årsåldern läste Sara Lidmans debutroman från 1953, Tjärdalen.

– Det som slog an hos mig var att berättelsen lika gärna kunde ha handlat om min nybyggarsläkt i norra Västerbotten. Det var första gången jag läste något som jag kunde koppla till min egen historia och det kändes så starkt. Efter det är jag ett riktigt fan av Sara Lidman.

I Lo Lindströms poesi ryms ilska, sorg, styrka och humor. Här finns nakna och ärliga berättelser om den som valt att stanna. Som inte vill bo någon annanstans. Om politiska strukturer och vad de kan göra med oss och vår identitet. Allt berättat med en stark röst från en person som hittat hem.

* Ung kultur utmanar den urbana normen som drevs av organisationerna Unga på landsbygden, Hela Sverige ska leva, Riksteatern och Förbundet Vi unga, och finansierades av Postkodlotteriets kulturstiftelse.

"Frågor" ur diktsviten "Att stanna"

Går det att bo kvar i orten du växte upp i?
Vad sker om du stannar kvar?
Vem blir du om din ursprungsplats inte blir något du lämnar bakom dig?
Hur ser hålan ut när du börjar älska den?
Hur påverkas din kärlek till hålan av andras ord om din plats?
Vad klingar illa i att du inte far?
Vem bär ansvaret för vad du tycker om dig själv i relation till din geografiska plats?
Är det rimligt att nöja sig?
Hur bemöter du hemvändare och deras livserfarenheter från större städer?
Vad missar du?
Vad missar dom?
Hur är det att bli kär i orten du lärt dig avsky?

Lo Lindström

Skelleftebo
Ickebinär transperson
Aktivist inom glesbygdsfrågor, anti-kolonialism, kroppsacceptans, hbtq-rättigheter och klassfrågor
Lever på sitt konstnärsskap sedan 2016
Aktuell med diktsamlingen Köksbordet
Bästa skrivtips: Att vila upp sig och ge det tid, en överhettad hjärna får sällan något klokt skrivet.

Energi · Syre förklarar

Allmänningens dilemma

En allmänning är något som ägs och brukas gemensamt, exempelvis en bit jordbruksmark.

Allmänningens dilemma, eller allmänningarnas tragedi, har blivit ett populärt begrepp för att beskriva att det som är bäst ur en individuell synvinkel ofta är mindre bra ur ett gemensamt perspektiv. Här reder vi ut vilka problem som kan uppstå – och metoder för att lösa det.

En allmänning är något som ägs och brukas gemensamt. Ursprungligen syftade det på jordbruksmark eller skogsområden, men det har i dagens samhälle fått en vidare betydelse och kan användas om allt ifrån operativsystemet Linux och webbencyklopedin Wikipedia till en gemensamt ägd verkstad eller samlingslokal. Ägandeförhållandena kan se olika ut, men i Sverige är det till exempel vanligt att en allmänning ägs av en samfällighet.

Dilemmat

Kritiker av allmänningar brukar hävda att människans inneboende egoism leder till att systemet inte fungerar eftersom alla ser mer till sitt eget bästa än till kollektivets. Det här dilemmat är långt ifrån nytt, redan Aristoteles skrev att “det som är gemensamt för störst antal personer får minst omsorg. Människan bryr sig mest om det som är hennes eget och mindre om det som är gemensamt.” På 1800-talet skrev den brittiske ekonomen William Forster Lloyd en pamflett där han tog upp ett exempel på allmänningens dilemma.

Fler får eller inte, bra eller dåligt för gruppen
Fler får eller inte, bra eller dåligt för gruppen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Exemplet handlade om en grupp fåraherdar som delade en bit mark tillsammans, vilket var vanligt i den tidens England. Lloyd lyfte fram att ur den enskilde fåraherdens perspektiv skulle det vara rationellt att skaffa fler får för att öka avkastningen, men för gruppen som helhet skulle det bli ohållbart eftersom det skulle leda till att marken överutnyttjades.

Spridning

1968 fick begreppet Allmänningens dilemma stor spridning då den amerikanske ekologen Garett Hardin skrev en artikel som hette just ”Tragedy of the commons”. Hardin utvidgar begreppet till att gälla hela jordklotet och tar upp tre exempel på allmänningens dilemma: överbefolkningen, utnyttjandet av naturresurser och människans förhållande till välfärdsstaten. I alla dessa fall menar Hardin att individens mål – till exempel att skaffa egna barn, att använda upp viktiga resurser eller att utnyttja välfärdssystemet för sin egen vinning – strider mot det som är bäst för mänskligheten i stort. 
Man kan dela upp dilemmat i två kategorier. Dels att det som är gemensamt överutnyttjas. Lloyds pamflett om betesmarken är ett exempel på detta, men också dagens storskaliga fiske där många fiskarter håller på att försvinna eftersom det fiskas för mycket. Dels att ingen tar ansvar för det gemensamma, ett exempel på det kan vara ett kollektiv där ingen städar eftersom ingen specifikt har det ansvaret eller att man ägnar mer tid åt att ta hand om sin egen odlingslott än en gemensam eftersom man tjänar mer på det.

Ett av de största exemplen på dilemmat är kanske klimatförändringarna, där det som uppfattas som positivt för individer – i alla fall på kort sikt – riskerar att förstöra hela vår livsmiljö. 

Lösningar

Så hur kan man lösa dilemmat? Elinor Ostrom, som fick Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne 2009, har föreslagit att dilemmat inte är så svårt som Garett Hardin och andra vill göra gällande. Hon pekar på att det finns gott om allmänningar över hela världen som fungerar framgångsrikt och där de som driver allmänningen gemensamt har beslutat om vilka regler som ska gälla. Det underlättar dock, menar Ostrom, om det finns tydliga gränser för vad som är gemensamt, att alla är medvetna om vad som händer om resurserna överutnyttjas och att det drivs av en lokalt förankrad  grupp med tydliga sociala normer och värderingar.

Ellinor Ostrom, nobelpristagare i ekonomi 2009
Ellinor Ostrom, nobelpristagare i ekonomi 2009. Foto: Bertil Ericson/TT

Ett annat exempel på hur man kan lösa dilemmat är det som brukar kallas för naturens rättigheter. Om man, som man till exempel har gjort med floden Whanganui på Nya Zeeland, erkänner floder, skogar och berg som subjekt med rätt att finnas till så förhindrar man också människor från att överexploatera dem.

Geografen Douglas L. Johnson har studerat nomadiska pastoralistsamhällen i Nordafrika och Mellanöstern och lyfter fram att för många av dem som lever i dessa samhällen är inte det viktigaste att få en så hög profit som möjligt utan att långsiktigt minimera riskerna, vilket man gör genom att inte överutnyttja en bit mark.

Från vänsterhåll menar många att allmänningens dilemma har använts som ett propagandaverktyg för att rättfärdiga privat ägandeskap framför gemensamt ägande. Propagandaverktyg eller ej – att allmänningar omöjligt skulle kunna fungera på grund av människans  inneboende egoism får nog anses vara en myt. Fråga till exempel det schweiziska jordbrukskollektivet som framgångsrikt har drivit en allmänning sedan 1517, samtidigt som bönderna också har haft sina egna privata odlingar.

Energi · Syre tipsar

Hitta ditt sätt att engagera dig!

Greenpeace i Uppsala, en av många miljöorganisationer man kan engagera sig i.

Brinner du för miljö- och klimatfrågor men vet inte var du skulle vilja engagera dig? Här har vi samlat lite information om några av Sveriges alla miljöorganisationer – kanske hittar du en organisation som passar just dig!

Extinction Rebellion, eller XR, startade i England 2018. Det är en organisation som använder sig av fredlig civil olydnad för att få regeringar världen över att genomföra konkreta åtgärder i syfte att stoppa en ekologisk och social kollaps. XR vill också att det ska införas medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet och att vi ska ha uppnått nettonollutsläpp år 2025.

Regn i Göteborg stoppar inte Rebellmammorna, en del av Extinction Rebellion, att demonstrera för sina barns framtid
Regn i Göteborg stoppar inte Rebellmammorna, en del av Extinction Rebellion, att demonstrera för sina barns framtid. Foto: Extinction Rebellion

Återställ våtmarker

Beskrivs ibland som en utbrytargrupp ur XR. Återställ våtmarker driver frågan att vi ska stänga ner torvbrytningen och återställa Sveriges alla våtmarker. Enligt organisationen står torrlagda våtmarker för 25% av Sveriges koldioxidutsläpp och de menar därför att detta är en av de lägst hängande frukterna för att stoppa klimatförändringarna. Organisationen har fått stor uppmärksamhet för sina vägblockader och för att de tagit sig in på olika arenor med banderoller.

Aktivister med budskapet Återställ våtmarker tog sig in på dansgolvet under Charlotte Kallas dansnummer under finalen i Let's Dance 2023
Aktivister med budskapet Återställ våtmarker tog sig in på dansgolvet under Charlotte Kallas dansnummer under finalen i Let's Dance 2023. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Greenpeace

Greenpeace grundades i Kanada 1971 och kan sägas ha gått i bräschen för den fredliga civila olydnad som många miljöorganisationer ägnar sig åt idag. Från att främst ha varit en anti-kärnkraftorganisation breddades de snart och började ägna sig åt olika typer av miljöfrågor. De har blivit kända för sina spektakulära aktioner, både till land och till havs, mot till exempel valfångst, kärnkraftsanläggningar med mera. I dagsläget fokuserar de mestadels på att stoppa den globala uppvärmningen och bevara den biologiska mångfalden i haven.

Naturskyddsföreningen

Sveriges största och äldsta miljöorganisation. Bildades 1909 av ett antal akademiker och bland de första medlemmarna fanns bland andra Selma Lagerlöf. Organisationen har lokalavdelningar i hela Sverige som bland annat ägnar sig åt studiecirklar, naturvandringar, prylbytardagar och mycket mycket mer. Samtidigt ägnar de sig också åt lobbyverksamhet på nationell nivå. Ligger också bakom miljömärkningen Bra miljöval.

Fältbiologerna

Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation. De bildades 1947 och har precis som moderorganisationen en väldigt spretig verksamhet med allt ifrån fågelskådning och exkursioner till klimat- och rättviseaktioner. De uppfattas dock av många som lite mer radikala än Naturskyddsföreningen och de har använder ibland civil olydnad. Föreningen riktar sig till personer i åldern 6 till 25 år.

Världsnaturfonden WWF

WWF behöver kanske ingen närmare presentation. Det är en av världens största miljö- och naturvårdsorganisationer och driver framförallt frågan om att hejda förstörelsen av värdefulla livsmiljöer och bevara den biologiska mångfalden. Men man arbetar också med att förnybara resurser ska användas hållbart och att minska ohållbar konsumtion. Sedan starten 1961 har de bland annat inrättat flera nationalparker och tagit initiativ till världens största miljömanifestation, Earth Hour.

Världsnaturfonden och Havets hus släppte ut småfläckig rödhaj som utrustats med sändare i Gullmarsfjorden i Lysekil
Världsnaturfonden och Havets hus släppte ut småfläckig rödhaj som utrustats med sändare i Gullmarsfjorden i Lysekil. Foto: Henrik Jansson/TT

Jordens vänner

Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth som sägs vara världens största demokratiska miljöorganisation med drygt två miljoner medlemmar. Förutom miljö har de stort fokus på demokrati och social rättvisa. En fråga som de drivit länge är kampen mot skövlingen av regnskog i Sydamerika. På senare år har de också börjat arbeta mer med klimaträttvisa och energifrågor.

Fridays for future

Greta Thunberg kan sägas vara upphovspersonen till den världsomspännande rörelsen Fridays for future. Allt började med att hon skolstrejkade utanför riksdagshuset innan valet 2018, snart anslöt fler och efter bara någon månad hade skolstrejkerna börjat sprida sig till andra länder. Organisationen söger själva att 14 miljoner människor har deltagit i skolstrejkerna sedan i 7500 olika städer. FFF drivs av ungdomar men det finns också sidoorganisationer som till exempel Grandparents for future för äldre som stöttar kampen.

End Ecocide Sweden

Till skillnad från många av de andra organisationerna här vill End Ecocide Sweden inte bara skydda naturen utan också ge den rättigheter. End Ecocide-rörelsen finns i många länder, i vissa länder har man lyckats ge floder rättigheter och på andra platser har man till och med lyckats få in naturens rättigheter i grundlagen.

Skydda skogen

Skydda skogen är en relativt ung förening. Den grundades 2009 med syfte att bevara gammelskogarna och andra skogar med höga naturvärden. De senaste åren, då skogsfrågan har blivit alltmer uppmärksammad, så har även Skydda skogen fått ett större genomslag. Förutom att lyfta skogar som hotas att avverkas i Sverige så har de även uppmärksammat Ikeas avverkning av värdefull skog i Ryssland.

Urbergsgruppen

Urbergsgruppen arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Gruppen har sitt ursprung på Gotland och deltog i den uppmärksammade kampen för Ojnareskogen 2012. De har också tagit ställning mot flera gruvor och kalkbrott.

Älvräddarna

Älvräddarna har funnits sedan 1970-talet då utbyggnaden av vattenkraften var en het fråga. I dag verkar man bland annat för att den befintliga vattenkraften ska miljöanpassas, att man ska stoppa utbyggnad av ny vattenkraft och att man ska riva ut onödig vattenkraft som producerar lite el men förstör viktiga vattendrag. Under årens lopp har Älvräddarna bland annat lyckats få Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv att bli skyddade nationalälvar.

Älvräddarna har dokumenterat turbinskadad ål vid ett vattenkraftverk
Älvräddarna har dokumenterat turbinskadad ål vid ett vattenkraftverk. Foto: Älvräddarna

Ta Tillbaka framtiden

Precis som Fridays For Future är det här en organisation för unga. De beskriver sig själva som att de ”gör fredligt motstånd mot samhället som bränner upp våra chanser till ett värdigt liv”. Organisationen bildades tidigare i år och har hittills framförallt blockerat vägen för oljetankbilar. I september störde de också Ulf Kristerssons AW i protest mot budgeten. 

Våra barns klimat

2012 startade en grupp oroliga föräldrar något som de kallade för Föräldravrålet. Gruppen bytte senare namn till Våra barns klimat. De har skrivit ett upprop som har fått stor spridning och har även tagit initiativ till en internationell plattform som i dag samlar 60 organisationer i 18 olika länder. De lutar sig bland annat mot Parisavtalet, FN:s Barnkonvention och det svenska generationsmålet.

Rewilding Sweden

Runtom i världen pratas det alltmer om att återförvilda naturen, till exempel genom att återinföra arter som har varit utdöda. En sak som det har talats mycket om är att sätta ut visenter som skulle kunna beta och hålla de öppna landskapen levande. Men Rewilding Sweden arbetar också mycket med sådant som att återställa våtmarkerna och se till att älvarna får rinna längs sina naturliga banor.

Omställningsnätverket

Omställningsnätverket är en organisation som samlar olika omställningsgrupper i Sverige. Omställningsgrupperna i sin tur ägnar sig åt all möjlig typ av omställning, till exempel gemensamhetsodlingar, lokalekonomi att driva lokala föreningshus och mycket mer. Kanske finns det en omställningsgrupp på din hemort?

Energi · Recension

Tidsdokument från klimatförändringarnas Sverige

Fredrik Loberg har skrivit boken Planetskötarna.

I boken Planetskötarna varvas samtal med miljöhjältar som författaren möter under sin resa genom Sverige med nyhetshändelser. Mötena är intressanta men författaren kunde skippat uppräkningen av nyheter som inte tillför så mycket, menar Valdemar Möller.

I början av 2020-talet ger sig Fredrik Loberg iväg på en resa. Med sin elbil kryssar han kors och tvärs genom Sverige, från de allra sydligaste husen och ända upp till Abisko. På vägen möter han och samtalar med olika miljöhjältar, eller ”planetskötare”. Det är Gittan på Gotland som arbetat som programmerare men som nu anordnar studiecirklar om klimatet och har startat gruppen Gretas gamlingar. Det är Selina i Kista som kommit till Sverige från Bangladesh och som oroar sig över klimatförändringarna i sitt gamla hemland. Det är Anders utanför Söderhamn som har varit drivande i Omställningsrörelsen i många år och bland annat startat Potatisuppropet. Och många fler.

Parallellt med resan återges nyhetshändelser i kursiv stil. Det börjar med pandemins utbrott i början av 2020 och sträcker sig ända fram till augusti 2023. Till att börja med handlar nyheterna nästan uteslutande om pandemin men efterhand letar sig också många andra nyheter in, alltifrån gängskjutningar till klimatförändringar. 

Greppet med att varva nyhetshändelser med den egna resan är kanske inte helt lyckat. Förmodligen är de avsedda att komplettera varandra och att de tillsammans ska teckna en bild av Sverige i början av 2020-talet, men de många korta nyheterna flimrar bara förbi och lämnas helt okommenterade och det är svårt att se att det finns någon röd tråd. Eventuellt kommer nyheterna att kännas intressantare att läsa om 20-30 år när vi har glömt det mesta som hände i 2020-talets början, men nu när vi fortfarande har händelserna i färskt minne känns det ganska oengagerande – lite som att skumma rubrikerna i en månadsgammal dagstidning. 

Jag önskar att Fredrik Loberg hade skippat nyhetshändelserna och istället fokuserat på att skriva längre och djupare om de människor han möter längs vägen och kanske också något om sina egna känslor under mötena. Det är nämligen mötena som är det verkligt intressanta i den här boken.

Planetskötarna: En Sverigeresa på 2020-talet

Författare: Fredrik Loberg
Eget förlag
191 sidor