Radar · Nyheter

Juridiska strider för klimatet

Ett polskt kolkraftverksbygge har hamnat i rampljuset sedan aktivistaktieägare rest skadeståndskrav mot projektet, som de anser vara en ”oförsvarbar” finansiell risk.

Orsaken är främst att framtida ökade utsläppsrättspriser och sänkta investeringskostnader för förnybar energi kommer att göra projektet olönsamt, enligt målägande Client Earth.

Bygget av kraftverket i östra Polen är precis i startgroparna. 1,2 miljarder Euro är planerat att investeras i bygget, som till en majoritet ägs av polska staten.

Marcin Stoczkiewicz, chef för Client Earths central och östeuropeiska avdelning säger att projektet: ”Blivit en stort bakslag i den polska regeringens välkomna stöd för att utöka förnybar energigenerering. Som experter flera gånger har påtalat, så krävs inte verket för den polska energisäkerheten, samtidigt som det hotar att leda till en finansiell torrläggning för bolagen och deras aktieägare.”

De polska förnybara energiinvesteringarna har de senaste åren stuckit iväg rejält, och överstiger numera de i Danmark.

Fallet är inte den enda rättstvisten med klimatförtecken för tillfället. New York stämde i slutet av oktober oljebolaget Exxon Mobil, då bolaget anses ha ljugit om de risker som klimatåtgärder kommer att ställa på bolaget.

Samtidigt har en annan rättstvist stoppats, efter att Högsta domstolen i USA satt en paus för det fall där 21 yngre medborgare krävt att fler klimatåtgärder vidtas av regeringen för att begränsa den globala uppvärmningen.