Radar · Nyheter

Bankernas riktlinjer mot skatteflykt brister

Svenska storbanker får ett mediokert betyg i hållbarhet, enligt Fair finance guides årliga granskning av bankernas riktlinjer. De små bankerna JAK och Ekobanken ligger, liksom tidigare år, långt före de övriga medan Swedbank är bäst av de stora bankerna. Sämst till ligger Nordea. Absolut svagast riktlinjer har bankerna när det gäller skatteflykt.

– Vi har sett flera skandaler om svenska bankers inblandning i skatteflykt och penningtvätt den senaste tiden. Det här är ett område där det är extra viktigt att bankerna antar glasklara riktlinjer på högsta nivå om att banken inte ska delta i den här typen av transaktioner, säger Jakob König, projektledare för Fair finance guide på Sveriges konsumenter, i ett pressmeddelande.

Men även inom jämställdhet och på klimatområdet finns det stora brister även om några framsteg har gjorts under året.