Radar

Stor undernäring i Asiens blomstrande städer

En indonesisk pojke i ett slumområde i den indonesiska huvudstaden Jakarta, vars storstadsområde bebos av närmare 30 miljoner människor.

Hundratals miljoner barn och vuxna i Asiens snabbt växande storstäder är undernärda, enligt en ny FN-rapport. Problemet härleds till en ogenomtänkt stadsplanering.

Urbaniseringen – att människor lämnar landsbygden för städer – går som allra snabbast i Asien-Stillahavsregionen, som innefattar Syd-, Öst- och Sydostasien samt Oceanien. Samtidigt bor fler än hälften av världens 821 miljoner undernärda människor där, enligt FN-rapporten, som tagits fram av fyra FN-organ.

”Framstegen i att minska undernäringen har saktat ned rejält”, säger organisationerna i ett gemensamt uttalande.
”Medan migrationen från landsbygden till urbana områden fortsätter i snabb takt, framför allt när det gäller fattigare familjer, är undernäring en utmaning som många länder står inför.”

Också fetmaproblem

Samtidigt som bristen på mat världen över förvärrades för tredje året i rad beräknas en av åtta vuxna personer lida av fetma, vilket kopplas till en växande tillgång på livsmedel fyllda med salt, socker och fett.
I Kina och Indien väntas städernas befolkning öka med runt 690 miljoner människor fram till år 2050. Urbanisering har traditionellt varit synonymt med utveckling och högre levnadsstandard.

”Men om den inte hanteras på ett bra sätt kan snabb urbanisering också leda till dysfunktionella livsmedelssystem, som resulterar i att undernäring och fetma förekommer inom samma städer, eller till och med inom samma hushåll”, står det i rapporten.

Läget är akut

Regionens politiker uppmanas ta hänsyn till tillgången av näringsriktig mat när det planeras för infrastruktur, bostäder, utbildning och vattensystem. Läget är akut, inte minst om det globala målet om noll undernäring ska kunna nås till år 2030, enligt rapporten.

FN-organen bakom rapporten är livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO, barnfonden Unicef, livsmedelsprogrammet WFP och världshälsoorganisationen WHO.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV