Radar

Prisas för heroin på recept – kallas hjälte

Ruth Dreifuss, tidigare inrikesminister och president i Schweiz, under ett panelsamtal i FN:s högkvarter i Gèneve 2017.

Missbrukare fick helt lagligt injicera receptbelagt heroin. Nu får politikern som drev igenom den kontroversiella behandlingsmetoden i Schweiz pris av Stockholms universitet.

Schweiz tidigare inrikesminister Ruth Dreifuss, 78, tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2019 tillsammans med den amerikanske professorn Peter Reuter, 73, som förklarat och försvarat metoderna hon införde.

– Hon är en hjältinna, och jag är väldigt glad att hon får det här priset. Hon stod upp för den här metoden, och visade att vetenskap spelar roll. Det står faktiskt ut, här är en politiker som tyckte att forskning borde få en chans att styra debatten, och det ser man väldigt sällan, säger Peter Reuter.

Ruth Dreifuss tar hyllningen med ro.
– Jag gjorde bara vad nödsituationen krävde, säger hon på telefon från sitt hem.

"Bekämpa epidemin"

Nödsituationen hon talar om är den dramatiska ökningen av antalet hiv-smittade och aidssjuka i Schweiz i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, som bland annat orsakades av att heroinmissbrukare delade och återanvände nålar för att injicera sina droger.

– För att bekämpa epidemin var vi tvungna att bekämpa drogproblemet.

Politikerna började med att introducera sprutbytesprogram, men det räckte inte. Många missbrukare dog ändå i överdoser.
Ruth Dreifuss tillträdde som inrikesminister 1993, och året därpå gavs missbrukare möjlighet att injicera förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar. Det gav resultat i form av färre hiv-fall och avsevärt minskad brottslighet från missbrukarnas sida samtidigt som deras generella hälsa förbättrades.

Vill avkriminalisera droger

Att förklara för allmänheten att åtgärderna bara handlade om folkhälsa var dock inte helt lätt, berättar Ruth Dreifuss.
På den tiden pågick ännu en diskussion om det motsägelsefulla i att ha ett förbud mot droger och att hjälpa människor att använda droger.
Under åren som gått har Ruth Dreifuss drogpolitiska åsikter förändrats. Hon säger sig nu vara för legalisering av personligt bruk av narkotika.

– Nu är jag fullt medveten om att det enda sättet att ta sig ur paradoxen är att avkriminalisera narkotika och att staten tar kontroll över drogmarknaden.

En vanlig invändning mot den typen av drogpolitik hon förespråkar är att det inte finns några säkra eller ansvarsfulla sätt att använda droger, att politikens premiss är en falsk föreställning.

– Det handlar om kontrollerade former. Om man ser att majoriteten av människorna har normala liv, normala jobb, normala familjer även om de använder droger så är det bara verkligheten, det är beviset att det fungerar, säger Ruth Dreifuss.
– Metoden innebär dock inte nödvändigtvis att missbrukarna slutar med droger. Däremot får samhället nya ”problem” att brottas med, säger Dreifuss.
– Det allmänna hälsostillståndet är nu så bra att vi har det väldigt angenäma problemet att vi har droganvändare som börjar bli väldigt gamla. Jag kallar det ett angenämt problem eftersom vi nu måste tänka ut vad vi ska göra när de inte är kapabla att gå till kliniken där de får substansen de behöver för att leva ett balanserat liv.

Fakta: Ruth Dreifuss

Född i Sankt Gallen, Schweiz, den 9 januari 1940.
Inrikesminister 1993–2002. Valdes 1999 till landets första kvinnliga president någonsin.

Införde 1994 en behandling kallad heroinassisterad terapi där missbrukare gavs möjlighet att injicera förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar. Det gav bland annat resultat i form av avsevärt minskad brottslighet från missbrukarnas sida samtidigt som deras hälsa förbättrades.

Tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2019 tillsammans med Peter Reuter för att de ”på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk”.
Källa: Stockholms universitet

Fakta: Peter Reuter

Född i Sydney, Australien, den 4 december 1944.
Professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland, USA.

Har forskat på sambandet mellan narkotikapolitik och brottslighet. Hans forskning visar bland annat att enbart straffinriktad bekämpning av narkotikaproblemet kan öka brottsligheten utan att minska narkotikakonsumtionen.

Tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2019 tillsammans med Ruth Dreifuss för att de ”på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk”.
Källa: Stockholms universitet