Radar

Barns mat kan påverka framtida alkoholvanor

Vad barn äter när de är små kan påverka deras alkoholvanor när de blir äldre, enligt en studie.

Barn som äter mycket fett och socker kan löpa en ökad risk att börja dricka alkohol tidigare, enligt en ny studie.
Enligt undersökningen verkar matvanor påverka mer än exempelvis föräldrars utbildning och inkomst.

En ny studie av 2 263 barn från åtta europeiska länder, däribland Sverige, visar att det kan finnas en koppling mellan kosten hos yngre barn och deras alkoholvanor när de blir äldre.
Över sju procent av barnen i studien, som publicerats i Public Health Nutrition , som haft högt socker- och fettintag när de var 5–9 år uppgav när de blev äldre (11–16 år) att de drack alkohol varje vecka. Bland dem som ätit mer hälsosam kost var det bara tre procent som sade sig dricka alkohol regelbundet.

Motverka framtida beroende

Kirsten Mehlig, docent i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och artikelns förstaförfattare, vill öka medvetenheten kring mat- och alkoholvanor och ser studien som en del i arbetet för att minska alkoholberoendet.

– Motivationen var att man vet att när tonåringar börjar dricka alkohol regelbundet för tidigt, så tidigt som innan 16 år, löper de större risk att bli alkoholberoende som vuxna, än de som börjar senare, säger hon till TT.

I undersökningen har forskarna granskat andra faktorer som skulle kunna förklara sambandet mellan barnens socker- och fettintag och senare alkoholvanor – som barnens psykiska välbefinnande, föräldrarnas inkomst, utbildning eller egna alkoholvanor – men man ser starkast samband mellan kost och alkoholvanor.

"Viktigt att vara förebild"

Så hur gör man för att se till att ens barn äter hälsosamt? Kirsten Mehlig menar att man kan påverka mycket inom familjens matmönster.

– Man ska verkligen se till att alla gemensamma måltider är hälsosamma, att man själv har hälsosamma vanor och att man visar att man står för det. Om man själv kan uttrycka att man gillar det kan man övertyga barnen och det blir en självklarhet, säger hon och tillägger:
– Studien visade också att föräldrarnas alkoholkonsumtion påverkar tonåringars konsumtion, vilket visar på vikten av föräldrarnas roll som förebild och risken med tillgänglighet av alkohol i hemmet.

Lauren Lissner och Monica Hunsberger, som båda har arbetat med studien, uppmanar föräldrar att minska barnens tillgång till processad mat med mycket socker och ohälsosamma fetter.

”Att utveckla en smak för den typen av mat som barn kan leda till alkoholkonsumtion i tonåren. Att undvika ett högt intag av den typen av mat kan också ha flera andra fördelar för hälsan”, skriver de i ett mejl till TT.

Fakta: Så gick studien till

I observationsstudien har man granskat socker- och fettintag hos 2 263 barn från Sverige, Belgien, Cypern, Estland, Italien, Spanien, Tyskland och Ungern när de var 5–9 respektive 11–16 år gamla.

I det första steget fick föräldrarna svara på hur ofta barnen åt av drygt 40 livsmedel. I det senare fick barnen själva berätta om sina vanor gällande mat och alkohol.

Forskarna har också kontrollerat för andra faktorer som barnens psykiska välbefinnande, föräldrarnas inkomst, utbildning eller egna alkoholvanor.
TT