Glöd · Debatt

Åtalad för att försöka stoppa dödande

Pavel Koubek/TT | Max Nilsson berättar om när han  stod åtalad för att ha deltagit i en blockad mot ett slakteri.

DEBATT • För två veckor sedan befann jag mig på de åtalades bänk för att försvara mitt deltagande i en blockad som ägde rum utanför ett slakteri förra året. Det var en handling av omtanke för alla de oskyldiga och försvarslösa
djur som dödas varje dag i Sverige.

Jag stod åtalad för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”, vilket betyder att jag inte följt polisens order. I de flesta fall håller jag med om att det är bra att lagar och regler finns och att dessa bör följas. Men om de lagar och regler som ska skydda individer istället utsätter dem för orättvisor, våld och förtryck menar jag att de kan brytas. Lagbrottet bör ske på ett fredligt sätt när rättssystemet utmanas och en möjlighet till diskussion ska finnas. Vi behöver en förändring. Det är inte rimligt att lagar som sägs skydda djuren samtidigt ger utrymme till
att använda våld, utnyttja och döda dem.

Omkring 100 miljoner landlevande djur dödas varje år i Sverige för smak, bekvämlighet och tradition. De är medvetna och kännande varelser precis som människor. De kan känna smärta, sorg, glädje och kärlek. Trots deras förmågor och känslor är tvångsinseminering, gasning och splittrande av familjer dagliga rutiner inom djurindustrin och allt inom lagens ramar. Vi hade aldrig accepterat en sådan behandling av människor, varför gör vi det då med djur?

Det behöver inte vara på det här sättet. Vi har ett val. Vi kan välja att inte stötta det här. Vi kan istället vara en del i utvecklingen mot ett samhälle där omtanke och respekt gäller alla, oavsett art. Vi kan själva välja mat i livsmedelsbutiken som inte innebär att djur dödas och vi kan kräva av våra politiker att de stöttar en utveckling där utnyttjandet och dödandet av djuren på sikt upphör.