Glöd · Debatt

Panelen: Vad måste ske för att fler ska ha råd att bo?

En ny bostadsrapport från LO visar att fyra av sex typhushåll har små eller obefintliga möjligheter att köpa eller hyra bostad i storstadskommunerna. Vad måste ske för att fler ska ha råd att bo?

– Vid nyproduktion behöver mindre och enklare bostäder uppföras. Kollektiva lösningar borde kunna öka där odling och matlagning görs gemensamt. Bostäders värdering måste spegla dess verkliga värde. Många äldre bor kvar i hus lämpade för barnfamiljer för att de inte har råd att flytta till mindre boende. Regelverk måste ändras så att sådana hinder dämpas. Vidare behöver utflyttning till landbygden underlättas. Många vill bo på landet men ser sig hindrade av att många orter nedmonterats vad gäller skola, vård och annan service.

Åsa Eriksson, 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala

– Alla arbetstillfällen behöver inte ligga i stora städer. Stockholm hinner inte bygga bostäder till alla. Nu är det dessutom för dyrt. Dagens internetuppkoppling med digitala möten gör att arbeten mycket väl kan flyttas ut till andra delar av landet. Stora städer skapar en massa problem som inte finns på mindre orter. Alla skulle bli vinnare genom bättre livskvalitet.

Ragnvald Nilsson, 74 år, oberoende miljödebattör, Bureå

–Allmännyttan måste byggas ut, och den måste få direktiv om att lägenheterna som byggs ska vara rimligt prissatta. Man måste också faktiskt börja bygga nya förorter. Inte bara förtäta de som redan finns. Det är en stor investering, men den behöver göras.

Isak Gerson, 27 år, redovisningsekonom och syndikalist, Stockholm