Glöd · Debatt

Bit inte den hand som föder dig

Mons Brunius/TT | Istället för att alla ska ha varsin gräsklippare kan vi dela på dem, vilket är både billigare och bättre för miljön, skriver Vide Geiger.

DEBATT För att nå klimatmålen så behöver det ske stor förändring på flera fronter. Medborgares konsumtionsval och levnadsvanor behöver förändras, industrierna och tekniken behöver förnyas, och politikerna behöver ha tydliga planer för att nå klimatmålen. Men klimatproblemen är bara ett av de symptom som vår livsstil skapar, där vi ser oss som skilda från den natur vi är en del av. Vi behöver samarbeta med naturen, inte exploatera den. Bit inte den hand som föder dig.

Samhället måste ställas om så att individer inte behöver kämpa för sin överlevnad och alltid söka de billigaste priserna. Så länge människor känner att de inte har nog för att leva så kommer de inte att ta miljön i beaktning när de gör sina val. Det måste till ett skifte i samhället.

Detta kan göras genom att vi inför basinkomst och går ifrån våra extremt individuella liv och anammar levnadsstilar som gör att vi delar på mat, verktyg, fordon etcetera, så kallad delningsekonomi. Det är inte något negativt att dela på matlagningens tunga börda och att vara med i gemenskap där vi inte känner oss ensamma. Att dela på en gräsklippare och tillsammans köpa mat i lösvikt är inte bara billigare, utan mycket bättre för miljön.

Men vi behöver också ändra målen på nationsnivå, till exempel komplettera BNP med mål för planetens och medborgares välmående. Vi behöver införa cirkulär ekonomi så att mer resurser behålls i systemet och inte kastas bort och förgiftar naturen, samt överväga att byta ut den ändliga exponentiella tillväxten med en förnybar metod. Vi bör införa subventioner på förnybar energi och högre skatt på utsläppstung produktion och utvinning av naturresurser. Bort med subventionerna i flygindustrin, flyget skall bära sina reella kostnader.

Gör det tydligt vilka produkter som bidrar till skövling av skog och utarmning av vår jord så att vi kan göra bättre val när vi handlar. Men allting börjar med att skapa utrymme för varje individs välvilja att leva på ett sätt som inte skadar naturen, och det sker genom en fundamental samhällsomvandling med välmående som fokus.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV