Radar

Rasism mot apoteksanställda ökar

Rasism mot apoteksanställda är ett ökande problem enligt flera kedjor som SVT varit i kontakt med.

Anställda som utsätts för rasism av kunder är ett växande problem, enligt flera Apotekskedjor som SVT Nyheter varit i kontakt med. Kunderna kräver bland annat att personalen tar av sig slöjan eller kräver att bli expedierade av en ”svensk”.

– Vi kan tyvärr se en ökning på våra apotek. Flera av våra medarbetare vittnar om det. Ibland har vi blivit tvungna att säga nej till att hjälpa vissa kunder, då de uppträtt hotfullt, säger Camilla Ås, HR-chef på Apoteket hjärtat till SVT.
På Kronans apotek vittnar kommunikatören om kunder som meddelat att de vill att medarbetaren ska ta av sig slöjan eller kräver att bli expedierad av någon annan än denne.

Apoteket Hjärtat har polisanmält ett 15-tal kunder och Apoteket AB har drivit fall till rättegång.
Flera kedjor pekar på svårigheten i situationer där kunder behöver mediciner och samtidigt beter sig rasistiskt. Specifika riktlinjer för sådana situationer saknas på flera av kedjorna.
– Många av våra kunder är sjuka och lider av psykisk ohälsa – det är ett perspektiv man måste ha med sig, säger Sara Mohammar, HR-chef på Apoteksgruppen till SVT.

Samtidigt finns det enligt henne ingen policy angående situationer där kunder kräver att inte bli hjälpta av företagets anställda. Bolaget har en antidiskrimineringspolicys som hanterar hot och trakasserier mellan arbetskamrater, men med ett bristande fokus på kunder, anser Mohammar.