Radar · Nyheter

Textilkonsumenter efterfrågar hållbarhet

En majoritet av svenskarna är intresserade av att agera mer hållbart i sina inköp och sin hantering av kläder och hemtextilier, enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket. Men ofta saknar konsumenten information om hur.

− Konsumenters agerande betyder mycket. Genom att välja mer hållbart producerade produkter och använda kläder och hemtextilier längre tid kan konsumenter minska påverkan på miljön och klimatet både globalt och i Sverige, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Undersökningen, med 3 000 deltagare, ingår i ett treårigt regeringsuppdrag i samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, med syfte att ta fram bättre information om hållbar konsumtion av textilier.