Glöd · Debatt

Ödesfråga att skolan normaliserar köttätande

Jessica Gow/TT | Per-Anders Jande och Jonas Norberg argumenterar för mer vegetarisk mat i skolbespisningen.

DEBATT I veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport som visar att klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott. Vi måste göra allt vi kan för att minska våra växthusgasutsläpp och skolorna kan spela en nyckelroll genom att servera växtbaserad mat som standard.

Den nya rapporten Global warming of 1.5°C visar vad som troligen händer vid 2 graders global uppvärmning. Konsekvenserna är ohyggliga. Försämrade skördar, havererad livsmedelsförsörjning, väpnade konflikter, klimatflyktingar, förlorad biologisk mångfald, issmältning vid polerna och en kraftigt stigande havsnivå.

Även om vi svenskar skulle sluta med alla fossila bränslen skulle vi ändå ha en för stor klimatpåverkan på grund av maten vi äter. En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten och den största delen av de utsläppen kommer från köttkonsumtionen, enligt Naturskyddsföreningen.

Att låta de fossila bränslena stanna i marken är helt nödvändigt. Men vi måste alltså också ställa om vår kosthållning – och det omgående – då djurhållning i dagens skala förstör våra möjligheter att producera mat i framtiden. Förutom för klimatets skull är det angeläget att servera växtbaserad mat i skolorna för den biologiska mångfaldens, djurens, folkhälsans och världens fattigas skull.

Djurhållningen har speciellt stor negativ påverkan på världens artrikedom. I dag utgör människor och de djur vi håller för kött, mjölk och andra animaliska produkter 96 procent av däggdjurens biomassa på vår jord. Det vilda däggdjuren utgör bara 4 procent av biomassan. En övergång till växtbaserad kost är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska utrotningen av vilda djur. Det är mycket mer effektivt att äta vegetabilier direkt, vilket innebär att ytterligare skövling av de vilda djurens habitat för att odla foder till tamdjur inte behövs.

Dagens djurhållning är mycket intensiv och djuren lider både fysiskt och psykiskt. Vegonorm i skolan innebär att vi inte behöver föda upp djur under dagens fruktansvärda förhållanden. Charkprodukter och rött kött ökar risken för flera cancerformer och mättat animaliskt fett är förknippat med hjärt-kärlsjukdomar. Att äta mer frukt och grönt ger däremot många hälsofördelar.

Vegonorm i skolan bidrar också till allas rätt till rent vatten och mat. Djurhållningen använder inte bara enorma vattenresurser, utan är också en av de främsta orsakerna till förstörelse av vattenresurser genom utsläpp. Många småbrukare runt om i världen slås också ut för att ge plats för foderproduktion.

Allt fler ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund har vegomat som standard på sina möten och evenemang. Årets Ungdomsbarometer visar på en tydlig trend: 30 procent av de tillfrågade 15–24-åringarna identifierar sig som ”vegovänner”, alltså vegetarianer, flexitarianer eller veganer. Det är en fantastisk utveckling och det är viktigt att skolan inte håller tillbaka utvecklingen genom att fortsätta normalisera köttätande.

Kostnaden för animalier i skolor och annan offentlig måltidsverksamhet är oproportionerligt stor. Vegonorm kan frigöra pengar till bättre råvaror och vidareutbildning för måltidspersonal – med godare, miljövänligare och hälsosammare mat som följd.

Låt FNs nya klimatrapport bli startskottet för skolorna att servera växtbaserad mat som standard för att förstärka ungdomarnas nya klimatsmarta kostvanor. Tillsammans kan kommunpolitiker, lärare, måltidspersonal och elever se till att framtidens hållbara kostvanor blir verklighet i skolorna redan nu!