Radar · Nyheter

Mer enighet om nya asylregler i EU

Trevande steg framåt ska ha tagits i asyl- och migrationsförhandlingarna när EU-ministrarna möttes förra veckan, men det är fortsatt långt kvar innan en gemensam hållning kan bli klar.

– Detta är det fjärde ordförandeskapet som har ett ansvar att leda förhandlingar om ett gemensamt asylsystem i hamn, sa Helene Fritzon, Sveriges migrationsminister, på väg in till förra veckans möte.

Även hos kommissionen uttrycks frustration över läget.

– Det är dags att börja leverera, nu när alla förslagen är på plats, sa Dimitri Avramopoulos, EU-kommissionär.

Men några beslut var inte aktuella att ta vid mötet. Enligt flera medieuppgifter har dock vissa närmanden skett. Det är exempelvis nu inte längre aktuellt att alla länder ska införa tillfälliga uppehållstillstånd som standard framöver, vilket ursprungsförslaget från kommissionen förordade.

EU:s gränsskyddsmyndighet får också mer resurser om ministrarna får bestämma.

– Det finns bred konsensus kring att ge en starkare roll till Frontex i arbetet med tredje länder, samt i arbetet med återsändningar, sa Herbert Kickl, inrikesminister i ordförandelandet i ministerrådet, Österrike, efter mötets avslutande.

Läget på Medelhavet är en ständig bekräftelse för att medlemsländerna snabbt behöver hitta en position, sa Helene Fritzon på väg in till mötet. Liknande tongångar hördes också hos kommissionen.

– Vi vill alla arbeta för att få bort de farliga migrationsrutterna, sa Dimitri Avramopoulos.

Det är dock långt kvar innan nya regler kan vara på plats. Förhoppningen är att statscheferna ska kunna peka med hela handen när de ses i veckan. Efter att ministrarna enas väntar också slutsamtal med EU-parlamentet.