Glöd · Ledare

Åldersbedömningar till döds

För två år sedan skrev jag i Syre (nummer 98) att Rättsmedicinalverket, RMV, beslutat sig för en metod för ålderstester som sannolikt kommer landa i att flera hundra barn felaktigt kommer att bedömas som vuxna. Nu är vi där. Den senaste månaden har forskarna Fredrik Tamsen (specialist i rättsmedicin) och Petter Mostad (professor i matematisk statistik) publicerat en artikel som visar att åtminstone runt 500 barn sannolikt bedömdes som vuxna i fjol, och SvD visar att Migrationsverket utvisar på felaktiga grunder. Men vi börjar med att prata om vad som hänt under de här två åren.

För sedan RMV började med sina ålderstester av asylsökande har skandalerna avlöst varandra. Det har handlat om att metoden med knäledsundersökning inte hade testats ordentligt tidigare. Att RMV:s uppskattning av sannolikheten för att bedöma barn som vuxna med deras metod var helt felberäknad. Att Socialstyrelsens utredning, som låg till grund för metodvalen, dessutom genomfördes på statistiskt felaktiga vis. Att läkare i Tyskland i över hälften av fallen gjort helt andra bedömningar än de svenska. Att de flesta 17-åriga flickorna bedömdes vara vuxna under första året (hur siffran är nu, det vet ingen) – och nu tillkommer de senaste skandalerna.

Fredrik Tamsen och Petter Mostad gav sig på att uppskatta hur ålderstesterna verkligen slagit. Med hjälp av statistiken från 2017 års åldersbedömningar och de studier som finns kring sannolikheten att bli klassad som vuxen vid olika åldrar har man uppskattat både åldersfördelningen hos dem som testas och hur många som felaktigt blir bedömda som vuxna.

Att få reda på hur åldersfördelningen ser ut hos dem som testas är väldigt viktigt för att man ska kunna få besked över hur många som drabbas av att felaktigt klassas som vuxna. Och för att man alls ska kunna avgöra hur robust metoden är. En femtonåring har i grunden betydligt lägre risk än en sjuttonåring att bedömas som vuxen, så om de flesta som testar sin ålder är 15 kan vi vara rätt säkra på att den som fått domen ”vuxen” är vuxen. Men om de flesta som testar sig egentligen är 17, då kan vi inte vara lika säkra.

Resultaten är nedslående. Jag tänker fokusera på de fall där tandröntgen och knäledsundersökningen gav olika resultat. Bland de 1 735 personer som ansågs vara vuxna på grund av knäleden är den rimligaste uppskattningen att 19 procent egentligen var barn. Av de 348 som bedömdes som vuxna på grund av tandröntgen uppskattar Tamsen och Mostad att 24 procent var barn. Sammantaget uppskattar de risken för ett barn att bedömas som vuxen till hela 33 procent. Vidare konstaterar de att de initiala uppgifterna från Socialstyrelsen om att barnen mognar i knäleden betydligt senare än tänderna var fel. I verkligheten verkar knäleden mogna ungefär 1–1,5 år tidigare än tänderna. Det finns till och med vissa tecken på att knäleden hos de flesta bedöms som mogen redan innan de fyllt 18. Då handlar det om betydligt fler barn än de ungefär 500 jag pratade om tidigare.

SvD gick igenom 203 domar från migrationsdomstolarna och i dem skrev man upp den asylsökandes ålder i 98 av fallen. Samtliga baserade på knäledsundersökningen. I domarna står det:

”Den nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22–28 års ålder. En väldigt liten andel av unga har en mogen tillväxtzon trots att de inte fyllt 18 år.”

Det är alltså en helt felaktig uppgift, sprungen ur RMV:s propaganda från det att man började med åldersbedömningarna. Men när Rättsmedicinalverket tvingats backa har det inte nått Migrationsverket. Deras styrdokument har sett likadant ut ända tills SvD knackade på dörren.

Det vi ser är ett haveri, ingen av de myndigheter som har med åldersbedömningar att göra är mogen för uppgiften. Istället ser vi ett storskaligt experiment där Socialstyrelsen och RMV fumlar sig fram i blindo. Med kostnaden att hundratals eller till och med tusentals barn felaktigt nekas asyl.

Det går inte att blunda längre, det måste hanteras.

Fredrik Tamsen som oförtröttligt granskar och forskar kring åldersbedömningarna.

<strong></strong>Dokusåpan regeringen 2.18 börjar bli tröttsam, kan vi hoppa till sista säsongen tack?<strong></strong>