Radar · Nyheter

Kritiska röster om EU:s nya fiskekvoter

En fångst på cirka 400 kilo torsk från Östersjön.

EU:s medlemsländer har nu enats om fiskekvoterna för nästa år i Östersjön.
”Helt och hållet inom de vetenskapliga rekommendationerna”, enligt landsbygdsministern. ”Oroväckande”, säger forskaren.

Det nya beslutet innebär bland annat att torskkvoten i östra Östersjön minskas med 15 procent, precis som EU-kommissionen föreslagit. I västra Östersjön ökar däremot kvoten med 70 procent.
– Det östra beståndet är det som är mest oroväckande. Det var ju väntat att de skulle följa kommissionens förslag men jag kan inte förstå varför kommissionen lade fram det förslaget, säger Joakim Hjelm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hjelm är även del av det Internationella havsforskningsrådet (ICES), som tar fram råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven. Enligt ICES hade torskkvoten i östra Östersjön behövt minska med 36 procent för att det ska vara hållbart långsiktigt.

Organisationen skriver inte under landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) tidigare uttalande om att de nya kvoterna är ”helt och hållet inom de vetenskapliga rekommendationerna”.
– Jag kan inte få minus femton inom de vetenskapliga rekommendationerna, säger Hjelm.

Däremot har han ingenting emot att kvoten i västra Östersjön ökar med hela 70 procent nästa år, jämfört med 31 procent i kommissionens förslag.
– Det hade kunnat höja kvoten ännu mer. Det finns en intervall man får röra sig inom och beslutet innebär att man lägger sig på den lägre nivån, och det är ju klokt.

Utöver beståndet måste politikerna även ta hänsyn till fiskarna och fiskeföretagen när de sätter sina kvoter, vilket är en anledning till att de inte följer ICES rekommendationer säger Hjelm. Men om fisk inte finns spelar det ingen roll hur mycket man får fiska.
– Beståndet är väldigt litet i östra delarna och torskarna är väldigt magra. Fisketrycket kommer bli för stort och det är inte hållbart, varken för ekosystem eller för företag.

Inte heller EU-parlamentarikerna Linnéa Engström (MP) och Fredrick Federley (C) är helt nöjda med de nya kvoterna.

”Östersjötorsken är fortfarande hotad och detta beslut riskerar med kraftigt höjda kvoter att göra det ännu svårare att säkert klara målsättningarna med att kunna ha långsiktigt hållbara bestånd”, säger Federley i ett uttalande.

Engström är inne på samma linje.

”Vi måste öka takten radikalt i arbetet med att återställa våra fiskebestånd och stoppa överfisket. Vi har sagt att det målet ska vara uppnått senast 2020, och det är vi långt ifrån i dag tyvärr”, säger hon i ett annat uttalande.