Radar · Nyheter

Varningstexter på alkohol i Irland

Irländare rankas av världshälsoorganisationen WHO som ett av de värsta länderna när det gäller supande. Ett problem som irländarna själva är medvetna om och vill ta itu med med hjälp av varningstexter på flaskor och burkar, enligt New York Times.

Tidigare i år har Skottland infört minimipriser på alkohol för att minska konsumtionen, nu kommer Irland som första land börja kräva varningstexter på alkoholhaltiga produkter. Sprit har samband med många sjukdomar och det är hälsoaspekten man valt att fokusera på snarare än frågor om tillgänglighet och om lag och ordning.

Varningstexterna är tänkta att vara av samma typ som på tobaksprodukter, men man inför också obligatorisk innehållsförteckning.

Representanter för den irländska alkoholindustrin säger att beslutet kommer att skada den och dess rykte. Tidigare har det kanadensiska territoriet Yukon gjort liknande försök, men backade efter påtryckningar från industrin.