Radar · Nyheter

Rekordmånga ungdomar i Asien och Mellanöstern

Victoria Hazou/IPS | Asiens och Mellanösterns regeringar uppmanas att öka investeringarna i sina rekordstora unga befolkningar för att kunna uppnå en hållbar utveckling.

Aldrig tidigare har det funnits lika många ungdomar i Asien och Mellanöstern som det gör i dag. Experter menar att det krävs nya investeringar för att skapa en hållbar utveckling – annars hotas stabiliteten i många länder.

Enligt den globala tankesmedjan Youth Policy är 28 procent av befolkningen i Mellanöstern ungdomar eller unga vuxna, i åldern mellan 15 och 29 år. Det motsvarar 108 miljoner människor och är den högsta siffran som hittills har uppmätts.

Samtidigt beräknas det finnas över en miljard unga människor i Asiens länder.

Undvika social instabilitet

Förra veckan hölls ett parlamentariskt forum i Bahrain med fokus på de investeringar som måste göras för att skapa en hållbar utveckling för alla ungdomar i Asien och Mellanöstern – i fråga om bland annat tillgången till mat och arbetstillfällen.

Mötet hade organiserats av Asiens befolknings- och utvecklingsförbund, APDA, tillsammans med Japans parlamentariska förbund för befolkningsfrågor, JPFP och lockade politiker och experter från en rad av regionens länder.

Teruhiko Mashiko, vice ordförande för JPFP, underströk att alla regeringar måste göra satsningar för sina unga befolkningar för att undvika social instabilitet. Det handlar bland annat om satsningar för att skapa arbetstillfällen och om olika utbildningsprogram.

Marwan Al-Hmoud, som sitter i Jordaniens parlament, säger till IPS att han har en stark tilltro till den unga befolkningen, men att det också krävs insatser för att stärka den viktiga befolkningsgruppen.

– Vi måste satsa på utbildning för de unga och koncentrera oss på att stärka de värderingar som behövs för att bekämpa angrepp mot den arabiska regionen, säger han.

Kampen mot terrorism

Den senaste upplagan av den årliga opinionsundersökningen Arab Youth Survey visar att kampen mot terrorismen är den fråga som prioriteras högst av regionens unga. Andra frågor som lyfts fram är tillgången till välbetalda arbeten och reformer av utbildningsväsendet.

Ungdomen står för energin i alla nationer, säger Nadimul Haque, som är ledamot i Indiens parlament.

– Det är viktigt att hitta lösningar i fråga om befolkningsutveckling och utveckling, men det måste ske enhetligt och varaktigt, annars kommer inte de globala hållbarhetsmålen att kunna förverkligas, säger han till IPS.

Enligt FN uppgick världens befolkning till 7,6 miljarder förra året, och den siffran förväntas stiga till 8,6 miljarder till 2030, det år då FN:s hållbara utvecklingsmål ska ha uppnåtts. År 2100 väntas jordens befolkning ha ökat till 11,2 miljarder.

Nadimul Haque säger att befolkningstillväxten skapar en lång rad utmaningar – däribland en ökad brist på resurser och vårdplatser.

Erbjuda sexualundervisning

Vid mötet fördes flera rekommendationer fram som nödvändiga för att de globala utvecklingsmålen ska kunna förverkligas – däribland behovet av att alla måste ha tillgång till reproduktiv hälsovård och erbjudas sexualundervisning. Särskilda satsningar för att skapa arbetstillfällen för unga är också en viktig fråga.

Amira Aser som sitter i Sudans parlament säger att jordbruket är en mycket viktig sektor som skulle kunna stärkas med hjälp av ungdomar. I vissa delar av Sudan är jordbruket för närvarande eftersatt och ger mycket dåliga skördar.

Japans Bahrainambassadör Hideki Iko underströk hur viktigt det är med investeringar i de unga generationerna.

– Att investera i ungas utbildning, i fler arbetstillfällen och ökad välfärd innebär samtidigt att man investerar i en bättre framtid för alla länder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV