Radar · Nyheter

Svårare för asylsökande

Den tillfälliga utlänningslag som infördes i Sverige 2016 har inte bidragit till färre asylsökande. Snarare till ökat lidande och försämrad integration, konstaterar Röda korset i en ny rapport.

Asylsökande får det allt svårare sedan den skärpta utlänningslagen trädde i kraft i juni 2016.

– De humanitära konsekvenserna av den tillfälliga lagen har varit stora. Vi är tveksamma till om de andra effekterna har åstadkommits, säger Röda korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.

Röda korset har utvärderat lagens konsekvenser. Enligt en rapport som publicerades i torsdags har tillfälliga uppehållstillstånd lett till ökad psykisk ohälsa hos asylsökande. Familjeåterförening och anhöriginvandring har också blivit svårare.

– Familjer drabbas mest, det är plågsamt tydligt, säger Martin Ärnlöv till TT.

Lagen innebär att familjeåterförening tillåts bara för dem som fått flyktingstatus i Sverige. De striktare bostads- och försörjningskraven som lagen inneburit har gett en försämrad integration.

– Försörjningskraven är höga och det lägger sten på bördan. Det blir ännu värre att komma in i samhället och försöka satsa på en utbildning och använda kompetensen man har, säger Martin Ärnlöv. Kraven drabbar kvinnor mer än män då kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad. Dessutom lever kvinnor och barn ofta kvar i hemländer eller i tredje land.