Energi · I blickfånget

”Social och ekonomisk mångfald är centralt”

Artur Nordfors Kowalski | Linda vandrar runt i den vackra skogen precis intill där de kommer att bygga ekobyn Tallberget.

Passionsekonomi är något som Linda Kowalski Nordfors tror är nödvändigt för en hållbar framtid, att vi arbetar och försörjer oss mer med det vi brinner för. Hennes egen senaste passion handlar om att bygga en ekoby söder om Stockholm, en process som hon dock beskriver som en jätteutmaning då några boende i området är mycket negativa till projektet.

Linda Kowalski Nordfors är en person som bryter ny mark, går före och just är i startgroparna med att bygga en ekoby utanför Gnesta tillsammans med några medfinansiärer, Ekobyn Tallberget.

Ekobyrörelsen tror Linda kommer att gå från att vara en livsstil för några få utvalda idealister till att bli en livsstil för den breda massan. Många längtar i dag efter att leva långsammare, äta grönare och vara mer i naturen.

– Det är inte bara socialt tillfredsställande att bo i en bygemenskap, utan även resurseffektivt. Jag tror att det som håller oss i ekorrhjulet är strukturer och arbetssätt som har överlevt sig själva. Det vi behöver för en hållbar framtid är i sanning nytänkande och modiga människor, berättar Linda över en cappuccino. Vi ses en solig dag i början av hösten på ett kafé vid Mariatorget i Stockholm. Linda strålar av energi och det är lätt att smittas av hennes entusiasm.

Social mångfald

Det började med att Linda ville formge sitt eget hus och hitta en plats att leva på. Att både leva hållbart och i harmoni med naturen och samtidigt leva ett modernt och uppkopplat liv med kontor i Stockholm. Tanken är att det ska bli arton ekohus och några gemensamma byggnader för social samvaro där de vill skapa en plats för ekologisk odling och hållbar livsstil.

– Det blir en by för familjer och människor som längtar efter en bygemenskap och att leva nära naturen. Här finns utrymme till gemensam odling och gemensamma kontor. Men det finns inget tvång på att man ska ha en viss ideologi eller älska att odla. Monokulturer är inte bara destruktiva i naturen, utan även i samhället. Social och ekonomisk mångfald är centralt. Vi kommer att skapa förutsättningar för tät samvaro med grannarna – som i gamla tiders byar – men vi bygger samtidigt in utrymme för familjens autonomi.

En viktig fråga för Linda har hela tiden varit att byn ska vara vacker. Att det finns skönhet i materialval, i hur mötet mellan husen och naturen gestaltas samt hur man förvaltar platsen på bästa sätt, både nu och i ett längre perspektiv. I ekobyn vill man skapa hus som är energisnåla och i samklang med naturen. Linda samarbetar med fyra olika arkitekter för att kunna tänka in de olika aspekterna kring permakultur, sociala frågor och gemensamma byggnader, bra planlösningar samt att alla materialval är ekologiska och energisnåla. Solceller och optimala synergieffekter är planerade för att skapa de bästa förutsättningarna ur miljöhänsyn.

Väcker motstånd

Men trots att Linda och hennes medfinansiärer har försökt tänka in allting för bästa möjliga resultat är flera i grannskapet kritiska till ekobyn.

– Det finns en grupp människor som bor i närheten och som är starkt negativa till projektet. Men det vore att förenkla att svartmåla dem. Deras upplevelser och åsikter är verkliga. De har reagerat på något som de verkar se som onaturligt och främmande.

Samtidigt säger Linda att det är en jätteutmaning. Hon kallar till möten, men de kommer inte. Hon kontaktar dem, men de tar avstånd. Ändå ser hon sitt uppdrag att fortsätta bjuda in. De släppte tidigt husskisser i samtal med grannar när skisserna fortfarande bara var på ett planeringsstadie. I efterhand kan hon ångra det.

– Flera började kritisera arkitekturen, även om vi inte hade valt utseende på husen än. Jag har lärt mig att i en laddad situation kan praktiska detaljer bli symboliskt sprängstoff. Det kan ju också finnas något naivt när man driver en förändringsprocess och tror att alla ska förstå och bejaka ens goda avsikter. Men så är det inte och det är också en resa och erfarenhet.

Istället tror hon att hållbar förändring kommer när vi kan samtala i respekt även när vi har helt olika världsbild och tycker väldigt olika. De kommer att fortsätta bjuda in även när byn är klar, något som många som arbetar med omställning intygar är viktigt. Att fortsätta tala om uppdraget och ta de demokratiska processerna på största allvar.

– Fast det finns även flera personer som tidigare var skeptiska men som i dag har ändrat ståndpunkt. Jag har blivit bjuden på kaffe och kaka i vackra trädgårdar och fått höra att de boende tycker att ekobyn kommer att tillföra något positiv till grannskapet. Det är fantastiskt skönt när det sker. Och vi ska heller inte glömma att väldigt många personer aktivt stödjer projektet. De ser hur viktigt en ekoby är för både kommunens utveckling och för framtida generationer.

Följa sitt hjärta

Det är inspirerande att möta Linda. Hon är en person som bygger broar mellan världar och på många sätt lever utifrån sina värderingar. Hållbarhetsarbetet går som en röd tråd genom Lindas yrkesbana. Att vilja bidra positivt till världen med det man försörjer sig på. Linda tror att vi allt mer går mot något hon kallar en passionsekonomi där det vi brinner för också är det vi ska tjäna pengar på. Hon har själv utarbetat en framgångsrik metod i ämnet och skriver just nu på boken The art of selling your heart – Värdemetoden för dig som vill leva på det du älskar att göra.

– I den gamla ekonomin premierades den som var ”rationell”, det ansågs både tveksamt och lite märkligt att göra det man verkligen ville. Nu förändras det, inte bara för de stjärnentreprenörer som når global framgång, utan på bred front. Vi behöver inte längre välja mellan att vara antingen affärsmässiga eller passionsdrivna, det är det som är revolutionen.

Med sin metod vill hon hjälpa så många företagare som möjligt att designa sin verksamhet utifrån sin egen värdegrund. Det handlar både om konkreta frågor som prissättning och säljprocess och om ett personligt växande där man behöver hantera grundläggande rädslor, som att bli avvisad.

– När man agerar i linje med sin passion är man sårbar. Men det är en styrka i en värld som längtar allt mer efter något som faktiskt spelar roll, säger Linda med eftertryck.

Framtida ekobyboende

Om hon skulle ge tips till människor som vill leva i ett hållbart boende skulle hon förespråka att tänka tre steg fram, läsa på, använda sin fantasi, våga utforska och vara generös mot sig själv.

– En omställning till ett hållbart boende behöver inte alls betyda uppoffringar och ett hårdare liv. Tvärtom tror jag att det är ett hem som du älskar att bo i, länge.

För att vi ska kunna förvalta vår jord på bästa sätt menar Linda att det krävs ett nytt sätt att se på oss själva som mänskligt släkte och vår relation till allt levande. Allt fler vänder sig emot idén om att vi ska härska och ta över och dessutom ha rätt till det.

– Många har kommit en bra bit på den resan men det har inte sipprat upp i de samhällsledande skikten ännu.

Linda Kowalski Nordfors

Konstnär och entreprenör
Har haft flera separatutställningar som konstnär.
För att bygga broar mellan konstvärlden och näringslivet startade Linda företaget Reflection Company år 2001, Sveriges första konstbyrå.
2017 tilldelades hennes konstprojekt, där hon samarbetade med Tekniska museet, King och Billerud Korsnäs, Swedish Arts and Business Awards från Kultur & Näringsliv. Därefter blev hon erbjuden att bli organisationens vd.