Radar · Nyheter

IPCC-rapporten snart i hamn

IPCC | Regeringsrepresentanter från olika länder deltar i klimatförhandlingarna i Seoul.

42 000 kommentarer har skickats in till rapporten som utförts av 91 författare och 114 medförfattare. Nu ska vi få svar på vad som krävs för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Det pågår ett intensivt arbete just nu i Incheon, Sydkorea. Här har FN:s klimatpanel samlats för att slutföra arbetet av sammanfattningen för beslutsfattare. Bland annat ge råd om hur temperaturhöjningen ska hållas under 1,5 grader.

– Vetenskapen varnar oss för allvaret i situationen. Men vetenskapen ger oss också, särskilt i denna specialrapport, förståelse för de lösningar som finns tillgängliga för oss.

Det sa Hoesung Lee, ordförande för IPCC, när han öppnade mötet som ska slutföra arbetet med den rapport som ofta förts fram som den viktigaste pusselbiten i de pågående internationella klimatförhandlingarna.

Fram tills rapporten från samarbetet blir offentlig på måndag ska forskare nagelfara insatsen som pågått sedan Parismötet.

Uppdraget att ta reda på förutsättningarna lades fram som en följd av förhandlingarna i Paris, framför allt på en begäran från de låglänta havsnationer som befaras hamna under havsytan om temperaturen stiger över 1,5 grader.

Utöver forskare deltar även representanter från regeringar i de slutliga granskningarna.

Deras kommentarer och frågor tas också in i värderingen av materialet. Redan innan mötet har IPCC fått avfärda anklagelser om att de viker sig för storutsläppsländers invändningar.

Somliga har redan skapat rubriker, bland annat rekommendationen att påskynda utfasningen av kol.

Bränslet står för omkring 27 procent av den globala energitillförseln i dag men beräknas enligt Internationella energiorganet IEA kunna reduceras till 13 procent år 2030.

IPCC vill förespråka en halvering av den andelen som en viktig del i att 1,5-gradersmålet ska nås.

Utöver veckans rapport håller IPCC på med studier inför slutföra ytterligare två specialrapporter.

Den ena handlar om förändringar i haven och de arktiska zonerna, den andra om förändringarnas effekt på öknar, skogar, markanvändning och matsäkerhet. De presenteras i september 2019.