Radar · Nyheter

Skogens konung kan försvinna i syd

Claus Gertsen / TT| Älgar kan försvinna från Sveriges sydligaste landskap om klimatet fortsättare att bli varmare.

Skogens konung trivs inte när sommaren är het och torr som i år. Om klimatet förblir varmare riskerar älgen att överge södra Sverige.

– Älgen är vårt värmekänsligaste hjortdjur, säger Fredrik Widemo, viltforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, till TT.

Sommarens torka gjorde det svårare för älgar att hitta föda och det märktes tydligt när älgjakten inleddes den 3 september i norra Sverige. Jägarnas rapporter visar att den genomsnittliga slaktvikten på skjutna kalvar är ungefär åtta procent lägre – och att de är färre i år.

– Vi ser ju att älgarna mår som sämst i dag i Skåne, Blekinge och på Öland, så då kommer antagligen sydgränsen för älgen att flyttas upp i landet, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, till SVT Nyheter Öst.

Nordamerika är beviset på att värmen slår hårt: Vissa områden har förlorat älgen. Älgens utbredning där följs noga av viltforskare i Sverige.

– Där kan vi se att sydgränsen för älgen rört sig norrut, sedan 2005 har stammen halverats i några områden och helt försvunnit i vissa andra, säger Widemo.

Här hemma har antalet kalvar minskat sedan början av 2000-talet, enligt Widemo. Studier visar tydliga negativa mönster mellan värme och älgstammen.

– Färre kalvar föds och de har en sämre överlevnad, älgarna drabbas av fler parasiter, de lever kortare tid och de blir mindre, säger Fredrik Widemo.

En omställning av jord- och skogsbruk i Sverige skulle kunna motverka en del av effekterna, tror han.

– Vi ser att man går över mer till löv- och tallskog nu, vilket är positivt. Det skulle kunna motverka och bromsa upp negativa effekter, säger han.

När älgkor och kalvar på Öland följdes i en svensk studie konstaterades, enligt viltforskaren, att kalvar dog inom några veckor efter att de fötts eftersom de inte fick någon mjölk.

– Korna producerade inte någon mjölk där och då, vilket man tror beror på att det inte fanns någon näringsrik föda, säger Widemo och förklarar att älgkalvarna föds en tid på året när växterna normalt är mest näringsrika.

Och näringsrika växter gör det lättare för korna att producera mjölk.

– Älgen har ju utvecklats baserat på den tillgång till föda som funnits under ett antal tusen år, säger Fredrik Widemo.

Men ett varmt år som i år ger ett glapp mellan födsel och när växterna är som mest näringsrika.

– Då blir näringsvärdena för kalvarna sämre, och vi ser därför att de i år väger mindre än tidigare år.

När älgjakten snart börjar i södra Sverige kommer fler observationer från jägarna, med risk för ännu dystrare rapporter om hur älgarna mår och hur mycket kalvarna väger.

– Årets värme och torka har ju varit värre i södra Sverige, det lär visa sig när vi får siffrorna, säger Fredrik Widemo.