Radar · Nyheter

Alarmerande koleravåg i krigshärjade Jemen

Hani Mohammed/AP/TT| Människor som flytt från striderna i hamnstaden al-Hudaydah i juni vid ett tillfälligt boende Jemens huvudstad Sanaa.

Det är inte bara kulor, flygbomber och undernäring som drar sina dödliga liesvep över Jemen. De krigströtta invånarna plågas också av en snabbt framväxande våg av kolera – där antalet misstänkta fall har flerfaldigats.

–Det vi är rädda för nu är att det ska utbryta en ny koleraepidemi. Vi ser många tecken på att det går i den riktningen, säger Lena Ingelstam, internationell chef på svenska Rädda barnen, till TT.

Striderna har under flera månader varit mycket intensiva kring den viktiga hamnstaden al-Hudaydah. Den kontrolleras av Huthirebellerna, som är zayditer – anhängare till en liten gren av shiaislam – och många invånare har hamnat i korselden när den sunnimuslimska saudiskledda militäralliansen flygbombar rebellmål.

Rädda barnen hjälper till med mat, vatten, skydd och utbildning i Jemen. På bara tre månader har organisationen sett en mycket snabb tillväxt av misstänkta kolerafall i al-Hudaydah.

I juni noterades 497 fall, vilket hade stigit till 1 342 i augusti – en ökning med 170 procent.

Kolera är illa nog i sig. Men i det krigshärjade landet – där också sjukvårdsinrättningar har slagits ut – drar även en våg av undernäring fram. Bara i och omkring al-Hudaydah finns omkring 100 000 svårt undernärda barn. Deras tillstånd gör dem extra utsatta för riskerna med diarrésjukdomar som kolera.

–Kraftigt undernärda barn har mycket större risk att få kolera och även att dö i sjukdomen. Motståndskraften är ju redan från början mycket sämre, säger Ingelstam.

Ökningen av antalet kolerafall löper parallellt med den stigande graden av militärt våld när regeringsstyrkor försöker överta kontrollen av al-Hudaydah.

Attacker med stridsflyg den 26 och den 28 juli skadade vattentillförseln och vattenreningsverk i staden. Det är också en bidragande orsak till att antalet kolerafall steg till 1 342 i augusti, från 732 i juli, enligt Rädda barnen.

– Ökningen sammanfaller med flyganfallen där man slagit ut vattenfaciliteter. Tillgången på rent vatten har kraftigt försämrats och kolera sprids med smutsigt vatten. Vi ser att det här hänger ihop, säger Ingelstam.

I tidigare kolerautbrott i Jemen har över tvåtusen människor dött. Dessutom har omkring en halv miljon människor tvingats fly från sina bostäder i och omkring al-Hudaydah sedan i juni. De lever nu i mer sanitärt utsatta förhållanden och deras liv försvåras ytterligare av att kriget har fått mat- och bränslepriser att skjuta i höjden.

FN har varnat för att ännu större sammandrabbningar i al-Hudaydah kan stoppa matdistributionen till åtta miljoner jemeniter som är beroende av leveranserna för att överleva. Om hamnen stängs kan hundratusentals barns liv hamna i omedelbar fara och ytterligare miljoner fler hamnar i hungersnöd, enligt Rädda barnen.

Den saudiskledda alliansen gick in i kriget i mars 2015. Sedan dess har omkring 10 000 människor dödats, utöver dödsfallen i sjukdomar.

Inte heller finns det något slut i sikte. När de FN-ledda fredssamtalen i Genève mycket snabbt bröt samman för några veckor sedan var det bara en i raden av försök som gått i stöpet.

Därefter har striderna kring al-Hudaydah också intensifierats ytterligare. Rädda Barnen varnar för en stor humanitär katastrof om striderna skär av tätbefolkade områden.
– Det här är världens största humanitära kris. Mattillgången stryps, tillgången till rent vatten försämras och bristen på mat och vatten innebär sammantaget att området befinner sig i en otroligt känslig situation, säger Ingelstam.

Fakta: Konflikten i Jemen

Fakta: Konflikten i Jemen
Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman efter ett inbördeskrig.

Den våg av folkliga protester som bröt ut i arabvärlden i början av 2011 spred sig också till Jemen. I slutet av året lämnade president Ali Abdullah Saleh ifrån sig makten och efterträddes 2012 av sin vicepresident Abd Rabbu Mansur Hadi.

Huthirebellerna, som är zayditer och anhängare till en liten gren av shiaislam, kände sig diskriminerade av centralregeringen och 2014 belägrade de huvudstaden Sanaa för att få igenom sina krav på ökat inflytande.
De fick stöd av Saleh och ökade trycket ytterligare i början av 2015. President Hadi flydde till hamnstaden Aden och senare till Saudiarabien.

I mars 2015 började en saudiskledd sunnimuslimsk militärallians flygbomba rebellmål. Sedan dess har omkring 10 000 människor dödats och tre miljoner drivits på flykt. Därtill har över tvåtusen människor dött i kolera. Flera försök till fredsavtal har misslyckats.

Saleh öppnade i slutet av förra året för förhandlingar med Saudiarabien, men då vände sig Huthirebeller mot honom och dödade honom den 4 december.
TT