Glöd · Debatt

Så skapar vi pålitliga politiker

Fredrik Sandberg/TT | I måndags öppnade riksdagen.

DEBATT Politiker som bestämmer politikers lön är ett trovärdighetsproblem. Politiker som efter avslutad tjänstgöring får välbetalda jobb i näringslivet kan man rakt av misstänka för korruption. Privata företag som anställer före detta politiker kan dessutom få hemlig information om beslut som ska fattas som till exempel kommande kommunala och statliga inköp. Detta ger orättvisa konkurrensfördelar.

Politikers löner och pensioner bör bestämmas ”ombudsfritt” det vill säga helt och hållet direktdemokratiskt efter medianen av medborgarnas röster och inte av politiker eller andra ombud. Det innebär att alla medborgare som vill anger hur höga löner och pensioner man vill ge, till exempel hemifrån datorn, sedan vinner den mellersta rösten. Ersättningarna bör sättas individuellt och kontinuerligt hela livet vartefter att medianen ändrar sig. Genom att politiker riskerar sin pension blir de ekonomiskt motiverade att vara hederliga, göra ett bra arbete och inte konspirera med företag om att bli belönade för utförda tjänster med högavlönade jobb efter avslutad mandatperiod.

Politikers lön bör inte sättas för högt eftersom politiker som drivs av vinningslystnad är ohälsosamma för samhället. En hög pension, bestämd på direktdemokratiskt vis, kan däremot vara en viktig motivation till att hålla sig hederlig.

Detta är ett skarpare förslag än det som regeringen nyligen presenterade som bara innebär ett års karantän från näringslivet när statsråd och statssekreterare avgår.

Det är inte demokrati bara för att man har val vart fjärde år.