Radar · Nyheter

Försurning hotar vattendrag

Vattendrag riskerar att fyllas av surt, brunt vatten när årets höstregn kommer till Sverige, rapporterar Vetenskapsradion.

Efter den extremtorra sommaren kommer nu höstregnen. Med regnet kommer också riskerna.

Många svenska vattendrag fylls med surt, brunt vatten, vilket kan ge långsiktiga konsekvenser för miljön.

I de bäckar som varit uttorkade har det organiska material som vanligtvis är täckt av vatten oxiderats i kontakt med luften.

När vattnet sedan återvänder spolas de kemiska ämnen som frigjorts i oxideringen ut i vattendragen.

I många bäckar väntas pH-värdet sjunka från sex till fyra. Det påverkar känsliga fisk- och insektsarter som exempelvis dagsländor och harr negativt. Effekten kan bli kvar i flera år med långsiktiga konsekvenser.