Radar · Nyheter

Domare räddar grizzlybjörnar

David Grubbs | En grizzlybjörn i Yellowstone.

Grizzlybjörnarna runt nationalparken Yellowstone kan andas ut sedan amerikanska rättsväsendet beslutat att de ska fridlysas, rapporterar brittiska BBC.

Därmed stoppas björnjakten runt nationalparken för första gången på drygt 30 år.

Domaren Dana Christensen motiverade beslutet med att naturvårdsmyndigheten inte tagit hänsyn till grizzlybjörnarnas fortlevnad när de tog bort fridlysningen förra året.

Sedan 1975 har grizzlybjörnarna runt Yellowstone ökat från 146 till mer än 700. Markägare i trakterna menar att björnarna är hotfulla mot människor och att de dödar deras boskap.

I deltstaterna i Wyoming och Idaho ville jägare skjuta 23 björnar under kommande kvartalet. Det blir i så fall den första jakten utanför Alaska sedan 1991.