Glöd · Debatt

Därför röstade jag för EU:s nya upphovsrättsregler

Magnus Liam Karlsson/SvD /TT | Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ, röstade ja för EU:s nya upphovsrättsregler.

Svar till Valdemar Möllers ledare ”Bevara friheten på nätet” i Syre #297

DEBATT Jag röstade ja till de nya upphovsrättsreglerna för att jag tycker att EU:s upphovspersoner ska få betalt för sitt arbete och för att dessa regler inte kommer att ”döda” internet. EU-kommissionen lade fram detta lagförslag om att uppdatera upphovsrätten online så att journalister, förläggare, kulturskapare kan få skäligt betalt för sitt arbete. Förslaget går ut på att digitala plattformar som delar upphovsrättsskyddat material, som Facebook och Google, ska tvingas ersätta upphovspersonerna. Dessa företag gör stora vinster när kulturskapares verk används online och upphovspersonerna själva får ibland ingen ersättning alls för sitt arbete. Förra året gjorde Facebook cirka 140 miljarder kr i vinst, Google cirka 100 miljarder.

Det har förekommit dramatisk lobbying om detta förslag – om vi röstade ja skulle internet ”dö” för att förslaget ”hämmar yttrandefriheten” och om vi röstade nej skulle EU:s kreativa sektor ”gå under” för att vi inte försvarade upphovsrätten. Yttrandefriheten och upphovsrätten är två grundlagsreglerade rättigheter. Jag vet att förslaget inte är perfekt, jag röstade för vänsterns och de grönas ändringsförslag på artikel 11 och 13, jag hade gärna sett en annan balans men när jag tittar på helheten anser jag att förslaget inte kommer att ”döda” internet. I det omarbetade förslaget har ytterligare skrivningar lagts till som syftar till att tydliggöra och säkerställa att friheter och rättigheter skyddas.

Artikel 11 gäller bara för kommersiella plattformar som tjänar pengar på upphovspersonernas verk tex Google News och Facebook som återanvänder artiklar från traditionell media. Syftet är att plattformarna ska betala en rättvis ersättning till journalister och deras utgivare för att utveckla och behålla kvalitetsjournalistik. Reglerna kommer att gälla för företag med fler än 50 anställda – inte privatpersoner, mikroplattformar och start-ups.

Artikel 13 kommer att göra plattformarna juridisk ansvariga för att se till att olagligt uppladdat material inte förekommer på deras sidor. Den specificerar inte vilka verktyg plattformarna bör använda – det finns inget krav att de ska använda uppladdningsfilter. Online-uppslagsverk som Wikipedia och Github är undantagna från dessa regler. Du kommer att få fota/filma matcher mellan knattelag – inget tv-bolag har rätten till dina selfies som du laddar upp online eller de sportaktiviteter som dina barn deltar i, förutsatt att barnen inte är professionella idrottare som deltar i ett sportevenemang för vilket ett tv-bolag har förvärvat exklusiva överföringsrättigheter. Detta är även fallet i dag.

Förslaget är ett viktigt steg mot att ge EU:s upphovspersoner rättvisa villkor när deras verk används online, samma regler som gäller offline bör även gälla online. Det sätter upp vilka mål som EU-länderna ska uppnå, sen är det upp till länderna själva att bestämma hur det ska gå till – i slutändan kommer det vara den svenska riksdagen och regeringen som kommer att behöva följa upp detta.