Radar · Nyheter

Storbolag slukar Pakistans vatten

Pakistans högsta domstol har beordrat alla mineralvattenföretag i landet att infinna sig inför rätta. Rättsprocessen gäller företag som Coca Cola, Nestlé´ och Pepsis exploatering av naturliga vattenresurser i landet.

Chefsdomaren Mian Saqib Nisar tog ett enväldigt beslut att kalla företagens verkställande direktörer till förberedande domstolsförhandlingar.

Detta sedan han tagit del av alarmerande uppgifter om internationella storföretags exploatering av vattenresurser i Pakistan.

Chefsdomaren, som enligt uppgift själv kokar sitt dricksvatten, ser allvarligt på att företag som Coca Cola, Nestle och Pepsi tjänar stora pengar på försäljning av mineralvatten medan stora delar av befolkningen lider av bristen på rent vatten.

– Än i dag tvingas en fattig människa hämta sitt vatten från ansamlingsplatser, medan företagen tjänar stora pengar på befolkningens lidande.

I söndags kallade chefsdomaren företagens verkställande direktörer till domstol. I dagsläget betalar storföretagen halva priset för naturligt källvatten, som de sedan säljer för det dubbla. Chefsdomare Nisar menar att befolkningen hamnar i beroendeställning när företagen utnyttjar människors brist på rent vatten.

– Vi kommer inte att acceptera stöld av vattenresurser, oavsett omständigheter, säger Mian Saqib Nisar till the Dawn.

Chefsdomaren vill också se en utredning om huruvida mineralvattnet faktiskt innehåller mineraler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV