Radar · Nyheter

Ojnareskogen är räddad

I augusti 2012 stoppade aktivister Nordkalks avverkning av Ojnareskogen.

Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen. Gotlänningar som kämpat i tretton år mot företaget Nordkalks planer firade med champagne efter Mark- och miljööverdomstolens besked.

– Vi är fantastiskt lättade. Vi kan skogen och vet hur värdefull den är, den är en mosaik av olika naturtyper, säger Kristina Bohman Söderdahl i föreningen Bevara Ojnareskogen.

2005 var hon med och bildade föreningen i samband med att Nordkalk ansökte om tillstånd att bryta kalk. Sedan dess har turerna varit många. Vid två tillfällen har företaget beviljats tillstånd, men regeringens beslut 2015 att peka ut skogen som ett Natura 2000-område förändrade förutsättningarna.

Att Mark- och miljööverdomstolen nu sätter stopp för kalkbrytning är viktigt för både dricksvattenförsörjningen på norra Gotland och för att skydda skogen som är speciell på flera sätt, menar Kristina Bohman Söderdahl.

– Man har brukat skogen sparsamt och småskaligt så den är till stora delar orörd.

Glädjen var påtaglig i tisdags bland dme som samlats i Ojnareskogen för att tillsammans invänta domslutet. När beskedet kom flög champagnekorkar i luften.

Det uthålliga engagemanget bland människor på norra Gotland har varit avgörande för att rädda skogen, tror Kristina Bohman Söderdahl.

– Jag tror det varit väldigt viktigt med ett lokalt engagemang. Genom att vi kunnat området har vi kunnat bemöta företagens argumentation.

Enligt Kristina Bohman är det inte bara på Gotland man har skäl att jubla. Hon tror att domen kan bli betydelsefull för liknande fall framöver.

– Det här klargör hur långt miljölagstiftningen gäller.

Nordkalk tänker dock inte ge upp, utan säger att de kommer att överklaga, i sista hand till Europadomstolen om inte Högsta domstolen ger dem rät. Inte minst vänder sig företaget mot att skogen blev ett Natura 2000-område under processens gång.

– Att regeringen ingriper i en pågående tillståndsprocess och ändrar spelreglerna så radikalt som i detta fall, och till förmån för staten, är inte rättssäkert, säger Håkan Pihl, chefsgeolog på Nordkalk, i ett pressmeddelande.

Kristina Bohman Söderdahl påpekar att Högsta domstolen redan 2014 fattade ett beslut till fördel för Ojnareskogen och tror att den slutgiltiga segern nu är nära för skogsvännerna.

– Helt säkra är vi inte. Men det har ju redan varit uppe i Högsta domstolen, jag tror inte de tar upp det igen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV