Radar · Nyheter

Fågelsång läker själen

Hasse Holmberg | Fågelkvitter gör människor mindre stressade.

Naturljud gör stadsbor mindre stressade. Bäst effekt på människor har fågelkvitter, enligt ny svensk forskning.

Det är ingen hemlighet att ljud från fågelsång, vågornas skalp eller vindens sus kan sänka stress. Nu visar ett forskningsprojekt att fågelsång kan dämpa människors stressnivå.

– Naturljud som vatten, lövsus och fågelkvitter visar sig påverka människor positivt, säger biologen och ekologen Marcus Hedblom vid LSU till Dagens nyheter.

Forskare från en rad universietet studerar hur ljud från naturen påverkar människor i storstäder.

– Vi vill veta om man kan dämpa stress och upplevelsen av buller genom att lyfta fram positiva ljud från naturen i städerna.

Tidigare brittiska studier visar att exemplvis fågelkvitter, vattenljud och regn har mest positiv inverkan på människor i storstadsmiljö. De svenska forskarna har tagit frågan ett steg längre.

– Vi ville gå vidare och se vilka fågelljud som påverkar oss mest positivt.

Ju fler fågelarter människor hör i en stad, desto mer positivt upplever vi staden. Det handlar även om vilka fågelarter vi får höra. Melodiös sång har bättre inverkan.

Forskarna har studerat fågelläten från bland annat blåmes, talgoxe, bofink och rödhake.

– Vår studie visar att det kan räcka med tjattret från en gråsparv för att folk ska få en mer positiv syn på stadsmiljön, säger Marcus Hedblom till DN.